Skocz do treści

1 - 7 kwietnia - Tydzień Czystości Wód

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <i>fot. znalezione w sieci</i> W Polsce między 1 a 7 kwietnia obchodzony jest Tydzień Czystości Wód. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia wody, jak i podkreślenie potrzeby zrównoważonej gospodarki wodnej i dbania o środowisko wodne.

Tydzień Czystości Wód to przede wszystkim różnorodne spotkania, na których mówi się o istocie ochrony wód w Polsce i na świecie. To także różnego rodzaju konkursy i zabawy, które mają zachęcić do przyłączenia się do akcji. Na problem zanieczyszczeń zwraca się także uwagę dzieci i młodzieży. Inicjatywa ta, nie ogranicza się tylko do formy informacyjnej. Chętni mogą przyłączyć się do licznych lokalnych akcji na rzecz czystości wody, na przykład oczyszczania linii brzegowej różnych cieków i zbiorników wodnych a także szukania nielegalnych rur odprowadzających ścieki.

Niezbędnym elementem do tego, by na Ziemi istniało życie jest woda. Nadal niestety spotkać się można z tym jak duże koncerny, mając na myśli własne korzyści ekonomiczne, z pełną świadomością zatruwają wody nielegalnie odprowadzając do nich ścieki. Tak zanieczyszczone rzeki i jeziora przyczyniają się do wymierania skoncentrowanych wokół nich żywych organizmów. Poważnym problemem Europy jest przede wszystkim to, że nie uważa ona wody za towar luksusowy – uznawana jest za to za coś oczywistego, co nigdy się nie wyczerpie. Natomiast w Afryce, gdzie dostęp do tak podstawowego dobra jest mocno ograniczony, widać smutne skutki braku dostępu do czystej wody – śmierć wielu tysięcy dzieci i dorosłych buduje przerażające statystyki. Z powodu braku dostępu do czystej wody i środków higieny, na świecie, co 15 sekund, umiera jedno dziecko.

Tydzień Czystości Wód to inicjatywa mająca na celu propagowanie pewnych podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w trosce o czystość oraz dostatek wód. Przede wszystkim powinno się zadbać o stan rzek, potoków i zbiorników wodnych. Należy wystrzegać się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych. Istotne jest także przyłączenie domowych odpływów do kanalizacji lub szamb. Warto pamiętać również o odizolowaniu wysypisk i hałd śmieci od wód podziemnych i nawierzchniowych. Renowacja i budowa nowych oczyszczalni w dużym stopniu pomoże w walce o czystą wodę. Na sam koniec warto przyzwyczaić się do oszczędzania wody we własnych domach. Ten prosty sposób w skali świata może przynieść wielkie efekty.

Zanieczyszczenia wody są jednymi z bardziej powszechnych zagrożeń. Mogą być one spowodowane postępującą urbanizacją, czy zanieczyszczeniami środowiska z ramienia przemysłu. W rezultacie, zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Dlatego właśnie warto przyłączyć się do tej akcji, namówić do tego rodzinę i przyjaciół. Im więcej osób zadba dzisiaj o stan wód, tym więcej osób będzie mogło cieszyć się czystą wodą w przyszłości, a dbanie o czystość wód powinno być priorytetem nie tylko podczas trwania akcji, ale każdego dnia.

E Fraszczyńska

Łódzkie promuje