Skocz do treści

1 - 7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(Załęczański PK) Już od kilku lat w Polsce między 1 a 7 kwietnia obchodzony jest Tydzień Czystości Wód. Inicjatywa ta, ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia wody, jak i podkreślenie potrzeby zrównoważonej gospodarki wodnej i dbania o środowisko wodne.

Zanieczyszczenia wody są jednymi z bardziej powszechnych zagrożeń. Mogą być one spowodowane postępującą urbanizacją, czy zanieczyszczeniami środowiska z ramienia przemysłu. W rezultacie, zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Dlatego właśnie warto przyłączyć się do tej akcji, namówić do tego rodzinę i przyjaciół. Im więcej osób zadba dzisiaj o stan wód, tym więcej osób będzie mogło cieszyć się czystą wodą w przyszłości, a dbanie o czystość wód powinno być priorytetem nie tylko podczas trwania akcji, ale każdego dnia.

Tydzień Czystości Wód to inicjatywa mająca na celu propagowanie pewnych podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w trosce o czystość oraz dostatek wód. Przede wszystkim powinno się zadbać o stan rzek, potoków i zbiorników wodnych. Należy wystrzegać się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych. Istotne jest także przyłączenie domowych odpływów do kanalizacji lub szamb. Warto pamiętać również o odizolowaniu wysypisk i hałd śmieci od wód podziemnych i nawierzchniowych. Renowacja i budowa nowych oczyszczalni w dużym stopniu pomoże w walce o czystą wodę. Na sam koniec należy przyzwyczaić się do oszczędzania wody we własnych domach. Ten prosty sposób w skali świata może przynieść wielkie efekty.

Tydzień Czystości Wód to przede wszystkim różnorodne spotkania, na których mówi się o istocie ochrony wód w Polsce i na świecie. To także różnego rodzaju konkursy i zabawy, które mają zachęcić do przyłączenia się do akcji. Na problem zanieczyszczeń zwraca się także uwagę dzieci i młodzieży. Inicjatywa ta, nie ogranicza się tylko do formy informacyjnej. Chętni mogą przyłączyć się do licznych lokalnych akcji na rzecz czystości wody, na przykład oczyszczania linii brzegowej różnych cieków i zbiorników wodnych a także szukania nielegalnych rur odprowadzających ścieki.

Założenia Tygodnia Czystości Wód są bardzo zbliżone do idei w myśl, której ustanowiono święta takie jak: Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Oceanów czy też Światowy Dzień Rzek.

Woda jest ważnym elementem życia każdego człowieka, a co więcej, życie bez niej byłoby niemożliwe. Najważniejszym i jedynym odnawialnym przez przyrodę źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Dobrze zagospodarowana może służyć wielu ludziom. To kolejne święto, które skłania nas do zastanowienia się nad tym jak możemy poprawić kondycję wód i co możemy zrobić dla środowiska. Zatem i tym razem zachęcamy do działania!

E. Fraszczyńska

Łódzkie promuje