Skocz do treści

22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Plakat obchodów Dnia Ziemi</strong>

Światowy Dzień Ziemi został uznany za największe ekologiczne święto na świecie. Pierwszy raz został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ podpisując 26 lutego 1971 r. proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Aby zasygnalizować moment kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 20 lub 21 marca, rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. Niezależnie od tego w roku 2009 Zgromadzenie Ogólne ONZ, ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Obecnie obchodzony jest on w 192 krajach świata, a organizatorzy obchodów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. Na całym świecie organizowane są konferencje, sympozja, festyny wystawy, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska.

Początek obchodów w Polsce to rok 1990. Inicjatorem Dnia Ziemi w naszym kraju był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął na czele sztabu ekologów przygotowujących pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi. Oświadczenie poselskie w sprawie Dnia Ziemi ogłoszone przez Jana Rzymełkę, rozpoczęło przebudzenie ekologiczne w Polsce. Nowopowstające, pozarządowe, niezależne polskie organizacje proekologiczne ruszyły z szeregiem spontanicznych akcji. Słynne łańcuchy rąk ludzi dobrej woli osaczające wielkich trucicieli, czy ekologiczne msze polowe, to pierwsze formy świętowania Dnia Ziemi. Ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych, w Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Tradycją w naszym kraju stał się finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bardzo ważna. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2014 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pod hasłem "Zmieniaj nawyki - nie klimat!".

Tegoroczny festyn finałowy polskich obchodów odbędzie się 27 kwietnia. Będzie on miał charakter interdyscyplinarny, a podczas jego trwania zaprezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, uczelnie wyższe oraz wiele organizacji pozarządowych. Po kilku latach przerwy swoją ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną zaprezentują parki narodowe Polski. Tematem przewodnim wszystkich prezentacji będzie klimat.

Organizatorzy chcą poprzez zabawę uczyć jak zmienia się klimat, jak można niwelować skutki jego zmian oraz jak przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Celem Dnia Ziemi jest promowanie harmonii życia zgodnie z naturą tak, by osiągnąć równowagę pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń.

Ewelina Fraszczyńska

Łódzkie promuje