Skocz do treści

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Pszczoła na mniszku</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

International Day for Biological Diversity to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992 r.), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.
Wcześniej obchodzone było 29 grudnia i upamiętniało wejście w życie konwencji o różnorodności biologicznej (1993), ale o zmianie daty zadecydowały względy praktyczne, związane z okresem świąteczno-noworocznym, w którym ciężko było zainteresować ludzi i podejmować spektakularne akcje.

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Mówimy tu o różnorodności genetycznej w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.

Dzień Różnorodności Biologicznej ma także na celu zwrócenie uwagi na postępujące zagrożenia, bo przecież:

  • co roku na świecie ubywa 12-15 mln hektarów lasów,
  • około 70% gatunków roślin zagrożonych jest wyginięciem,
  • 37% światowych zasobów ryb słodkowodnych zalicza się do gatunków, które wyginęły, są ginące lub poważnie zagrożone w swoim bytowaniu,
  • podobnie 12% ptaków, 21% ssaków,
  • z roku na rok zmniejsza się populacja płazów, 30% zagrożonych jest wyginięciem,
  • masowo giną pszczoły, co powoduje nie tylko straty w gospodarce ale prowadzi do wyginięcia 3/4 gatunków roślinności, która potrzebuje właśnie takich zapylaczy.

Spośród 47677 poddanych ocenie zagrożenia gatunków ponad 17 tys. grozi wyginięcie (wg ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów – IUCN, 2011)

Różne gatunki giną, a ludzi przybywa....

Obchody, 22 maja Święta Różnorodności Biologicznej, pozwalają na chwilę refleksji nad zachodzącymi w przyrodzie zmianami.

Dawniej mieliśmy wielobarwne, pachnące ogrody, kwieciste łąki, w których znajdowały schronienie i pożywienie różne gatunki zwierząt. Dzisiaj są wyjątkowymi perełkami w naszym krajobrazie. Przeważają monokultury z krótko przycinanymi trawnikami i coraz większymi powierzchniami bruku. Można te złe trendy odwrócić. Wystarczy rzadziej kosić trawnik i pozwolić, by koniczyna, mniszek, babka wyrosły. Warto też zagospodarować nawet niewielki skrawek ziemi, by posadzić miododajne rośliny, które przyciągną motyle, pszczoły, trzmiele. Różnorodność kolorów kwitnących roślin zachwyci nasze oczy, a korzystające z nektaru owady odwdzięczą się nam zapylając drzewa i krzewy owocowe oraz warzywa. Ogród zacznie tętnić życiem.

Pamiętajmy, że ochrona bioróżnorodności to przede wszystkim inwestycja w naszą przyszłość, a wyginięcie jednego gatunku (np. pszczoły) może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

W.Pogorzelska

 <strong>Mniszek lekarski</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rezerwat Winnica</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Przydomowy ogródek</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Przydomowy ogródek</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje