W minionym roku ukazała się monografia "Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" pod redakcją Józefa K. Kurowskiego i Pauliny Grzelak, Wydawnictwo Klubu Przyrodników i Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.

Wśród 43 autorów tekstów są również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: Adam Świć (OT PKWŁ), Hieronim Andrzejewski (ZPKWŁ), Agnieszka Pruszkowska (OT BPK), Beata Łukasik (OT BPK), Stanisław Pytliński (OT BPK). Publikacja nie tylko opisuje istniejące rezerwaty przyrody w województwie łódzkim, ale również pozwala poznać kilkadziesiąt miejsc, gdzie rezerwaty są projektowane lub proponowane do powołania. Są to obszary o wyróżniających się wartościach przyrodniczych w skali województwa, a czasem nawet kraju. Niestety od kilkudziesięciu lat na terenie naszego województwa nie powstał żaden nowy rezerwat przyrody. Za to jesteśmy świadkami znikania rzadkich i chronionych, również prawem unijnym, gatunków (np. wielosił błękitny, starodub łąkowy, bocian czarny) oraz pojawiania się lub rozprzestrzeniania nowych (np. wilk, rybołów, gniewosz plamisty, inwazyjne gatunki roślin i zwierząt). Być może w obliczu postępującej antropopresji utworzenie rezerwatów jest jedyną skuteczną szansą aby ochronić takie unikatowe miejsca.  

Bardzo nam miło poinformować, iż w maju tego roku książka ta została uhonorowana Nagrodą  Złoty Ekslibris w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej za rok 2020, przyznaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W imieniu wszystkich autorów publikacji Nagrodę odebrali: Józef K. Kurowski i Paulina Grzelak (na zdjęciu).

Fotorelację z tej uroczystości można obejrzeć na profilu społecznościowym Biblioteki (Facebook).

Wszystkim autorom i redaktorom serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: A. Pruszkowska