bezpieczna woda plakat2016Tegoroczna, dziesiąta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” została rozpoczęta! Ta inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja dobrych nawyków i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku na wodach i terenach nadwodnych.

W założeniach, efektem planowanej akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas okresu wakacyjnego poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży uprawiających sporty i rekreację wodną. Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii upowszechnia w tym roku broszury oraz plakaty „Bezpieczna woda”. Materiały informacyjne w wersji elektronicznej są dostępne dla wszystkich chętnych do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa.

Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Przestrzegając podstawowych zasad możemy uczynić nasz wypoczynek bezpiecznym a zarazem szczęśliwym.

E. Fraszczyńska