Skocz do treści

Budki lęgowe dla puszczyka w PKMWiW

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Puszczyk to jedna z najliczniejszych sów Europy, pospolita także w Polsce. Jest średniej wielkości sową o krępej budowie ciała. Występuje najczęściej w dwóch odmianach kolorystycznych: szarej i brązowej, ale możliwe są barwy pośrednie z odcieniem brunatnoszarym i rdzawym. Prowadzi nocny tryb życia o czym świadczą jej czarne oczy. Puszczyk preferuje stare dziuplaste drzewa (najczęściej liściaste), ale występuje także w miastach, dlatego można go spotkać śpiącego na budynkach lub polującego na gryzonie i usłyszeć charakterystyczne pohukiwania „huuu-hu-huuu-huhuhuhuuuuuuuu……”, które wydaje z nastaniem zmroku. Zasobność terenu w pokarm (myszy, szczury, nornice, ryjówki, chomiki, wiewiórki i inne) jest główną determinantą liczebności populacji.

Jak wszystkie nasze sowy, objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony poprzez zachowywanie starych dziuplastych drzew, a także wywieszanie budek lęgowych.

Pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych powiesili, na terenie Nadleśnictwa Złoczew, 3 budki lęgowe typu „E”, w ramach zawartego porozumienia o współpracy.

W. Pogorzelska

 <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje