Skocz do treści

"Ekoliada" w Wierzchlesie

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Człowiek jest częścią przyrody i stanowi jej nieodłączny element. Jedną z najistotniejszych rzeczy jest edukacja dzieci i młodzieży. Wychowanie w poszanowaniu przyrody, troska o jej dobro i chęć jej ochrony, to konieczność naszych czasów. Doskonałą formą popularyzacji wiedzy przyrodniczej i zachowań proekologicznych wśród uczniów są konkursy przyrodnicze i ekologiczne. Pozwalają sprawdzić wiedzę przyrodniczą, mobilizują do jej poszerzenia, a jednocześnie są okazją do wyrabiania właściwych nawyków proekologicznych.

W myśl tej zasady 30 października odbył się turniej przyrodniczo-sportowy pn. „Ekoliada”, który zorganizowany został we współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Wierzchlesie. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z tematyką odpadów, ze sposobami ich przetwarzania i odzysku, wyrabianie nawyku segregacji, a także popularyzacja wiedzy na temat Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Turniej przyrodniczo-sportowy przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, a słuchaczami i kibicami byli także uczniowie klas I - III. Oprócz wiedzy z zakresu ochrony przyrody, uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności sportowe, plastyczne i muzyczne. Do turnieju przystąpiły całe klasy, a do poszczególnych konkurencji wyznaczone zostały kilkuosobowe drużyny. Każda klasa zgłaszając się do turnieju zobowiązana była przygotować elementy identyfikujące drużynę: nazwę oraz okrzyk dopingujący.

Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

- Eko-muza,

- Śmieciowy potwór,

- Wesoły slalom z baterią,

- Zgniatanie „petów”,

- posegreguj odpady,

- Prawda/fałsz,

- Czy znasz swój park krajobrazowy?

W każdej z konkurencji przyznawane były punkty. Suma punktów ze wszystkich konkurencji stanowiła o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobyła drużyna z klasy IV.

„Ekoliada” okazała się nie tylko świetną lekcją, ale także znakomitą zabawą.

 <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK) <strong>Turniej "Ekoliada"</strong><br /><i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje