Skocz do treści

FINAŁ KONKURSU NA UKWIECONY, PRZYDOMOWY OGRÓDEK „OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

FINAŁ KONKURSU

NA UKWIECONY, PRZYDOMOWY OGRÓDEK

„OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI”

Organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Celem konkursu było, m.in.:

  • przywrócenie tradycyjnego i kulturowego krajobrazu polskiej wsi,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zapobieganie wyginięciu starych, lokalnych odmian,
  • zachowanie miejsc schronienia i pożywienia dla wielu gatunków owadów, ptaków.

Do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 7 ogródków, po 1 z każdego parku krajobrazowego województwa łódzkiego.

Finalistami wojewódzkiego konkursu na ukwiecony, przydomowy ogródek, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, zostali:

Pani Antonina Kaczmarek, zam. Pstrokonie - teren Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki,

Pani Marianna Chałupka, zam. Łaszew Rządowy - teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego,

Państwo Maria i Eugeniusz Stanowscy, zam. Samice - teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,

Pani Danuta Wilczyńska, zam. Janów - teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,

Państwo Krystyna i Jan Warzyńscy, zam. Józefów - teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego,

Pani Małgorzata Tabor, zam. Królowa Wola - teren Spalskiego Parku Krajobrazowego,

Pani Magdalena Dworak, zam. Piotrków Trybunalski - teren Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

O wręczeniu nagród zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

W. Pogorzelska

 <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Antoniny Kaczmarek</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Pani Marianny Chałupki</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Państwa Marianny i Eugeniusza Stanowskich</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Ogródek Pani Danuty Wilczyńskiej</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Ogródek Pani Danuty Wilczyńskiej</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Ogródek Pani Danuty Wilczyńskiej</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Ogródek Pani Danuty Wilczyńskiej</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Ogródek Pani Danuty Wilczyńskiej</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Państwa Krystyny i Jana Warzyńskich</strong><br />(Przedborski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Małgorzaty Tabor</strong><br />(Spalski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK) <strong>Ogródek Pani Magdaleny Dworak</strong><br />(Sulejowski PK)
Łódzkie promuje