Skocz do treści

GMINNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „ŚLADAMI LEGEND NASZEGO REGIONU”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Stowarzyszenie IKAR we współpracy z ZS w Widawie, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym SPK
oraz GOK w Widawie

serdecznie zapraszają do udziału w III edycji Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego „ŚLADAMI LEGEND NASZEGO REGIONU”.

Konkurs odbywa się pod patronatem:

WÓJTA GMINY WIDAWA

Dodatkowe informacje można uzyskać w ZS w Widawie lub pod numerem tel. 605959774

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

B. Dobrowolska, M. Frąckiewicz

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o Gminie Widawa
- rozbudzanie zainteresowań przeszłością
- poszanowanie tradycji i historii regionu
- ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Widawa.

Zadaniem uczniów jest zredagowanie ( w formie maszynopisu; ilość stron dowolna) oryginalnej, istniejącej w przekazach ustnych legendy, związanej z powstaniem nazwy miejscowości, postacią lub miejscem położonym na terenie Gminy Widawa oraz wykonaniem do niej ilustracji (1 ilustracja w dowolnej technice, format A4). Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę.

UWAGA! Prace, które dotychczas nie były publikowane będą dodatkowo punktowane.

Prace konkursowe muszą być podpisane:
- nazwa szkoły
- imię i nazwisko autora, wiek, klasa
- imię i nazwisko opiekuna

Prace mogą być przygotowywane: np. na godzinach wychowawczych, języku polskim, plastyce, zajęciach świetlicowych itp. oraz podczas samodzielnej pracy w domu.

Prace należy przekazać do ZS w Widawie (osobom odpowiedzialnym lub do sekretariatu) do 30 listopada 2016 roku.

KRYTERIA OCENY PRAC:

  1. Zgodność z tematem i wartość merytoryczna.
  2. Estetyka wykonania.
  3. Poziom literacki i plastyczny pracy.

Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów do 10 grudnia 2016 roku.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Najciekawsze zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GOK w Widawie.

Organizatorzy mają prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac w celach promocyjnych.

PATRONAT: Wójt Gminy Widawa

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Artystyczna Regionu IKAR

WSPÓŁORGANIZATORZY: ZS w Widawie, ZPKWŁ Odział Terenowy SPK, GOK w Widawie

Regulamin opracował zespół w składzie:
Jacek Frąckiewicz, Małgorzata Frąckiewicz

 <i>fot. znalezione w sieci</i>
Łódzkie promuje