Skocz do treści

Inscenizacja historyczna Bitwy nad Wartą z września 1939 r., Strońsko-Beleń Zagórzyce

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)

Już po raz jedenasty na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki odbyła się wspaniała, żywa lekcja historii będąca rekonstrukcją wydarzeń sprzed 77 lat. Inscenizacja historyczna walk obronnych z września 1939 r. w Beleniu przyprawiła o dreszcze kilka tysięcy widzów. Po raz kolejny dwustu rekonstruktorów, niesamowite efekty wybuchów i oddawanych strzałów, walki powietrzne, opancerzone czołgi oraz narrator - przybliżyły zgromadzoną widownię do zdarzeń z II wojny światowej.

Wydarzenie uświetnił swą obecnością Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego oraz licznie zaproszeni goście. Nie zabrakło na niej także stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Była także okazja do zapoznania się ze sprzętem wojskowym 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Organizatorem rekonstrukcji było Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współpracy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Gminy Zapolice, Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy, Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD, Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach.

Inscenizacja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Polskiego, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

K. Piasecka

Kilka słów historii…

23 sierpnia Niemcy i ZSRR, podpisały pakt w sprawie rozbioru Polski, którego skutkiem była agresja wojskowa w dniu 1 września od zachodu i 17 września od wschodu.

Rzeka Warta stanowiła główną linię obrony od zachodu. Zadanie powierzono Armii "Łódź" pod dowództwem gen. dyw. Juliusza Rómmla. Przejęła ona, w pierwszych dniach września 1939 r., najbardziej gwałtowny napór wojsk niemieckich, gdyż głównym celem okupanta było zajęcie Łodzi i Warszawy. Na prawym skraju Armii "Łódź" dostępu w głąb kraju broniła 10. Dywizja Piechoty pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankowicza, w której skład wchodziły: 28. Pułk Strzelców Kaniowskich z Łodzi, 30. Pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy, 31. Pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza i 10. Pułk Armii Lekkiej z Łodzi oraz jednostki dyspozycyjne: Bataliony Obrony Narodowej "Wieluń I", "Wieluń II", "Kępno" i "Ostrzeszów", I Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 4. Batalion Strzelców, 91. i 92. Kompania Czołgów Rozpoznawczych.

10. Dywizja Piechoty broniła naszego kraju w oparciu o linię rzeki Warty na ok. 29 km odcinku, od miejscowości Glinno do miejscowości Pstrokonie na południu.

Stan wody rzeki Warty we wrześniu 1939 r. był wyjątkowo niski z powodu suszy. Rzeka z licznymi zakolami w rejonie Sieradza i Strońska miała wąskie i usiane mieliznami koryto, a płaski teren obfitowal w liczne łąki i pastwiska. Wybudowany przed wojną most między Chojnem a Beleniem został niewłaściwie zniszczony co ułatwiło żołnierzom niemieckim przedostanie się na drugi brzeg. Rano 4 września 10. Dywizja Piechoty zajęła stanowiska obronne nad Wartą. Poszczególnym pułkom przydzielono odcinki obronne. Były to zbyt szerokie odcinki, gdyż Niemcy na każdy pułk wysyłali jedną dywizję piechoty.

W pasie obrony rozgorzały trzy ogniska walk: pierwszy w rejonie Warty i Glinna, drugi na wprost Sieradza i trzeci w rejonie Belenia. Ten ostatni, utrzymywany przez 30. Pułk Strzelców Kaniowskich, miał za zadanie obronę 11 km odcinka. Po północy w rejonie Belenia, Belenia-Zagórzyce i Strońska po silnym ostrzale Niemcy przedostali się na prawy brzeg rzeki. Po trwających jeszcze walkach na bagnety i ogromych ludzkich stratach (ok. 50%) oddział wycofał się do lasu we wsi Świerzyny. Silny niemiecki napór wojsk oraz zła łączność i znaczne odległości utrudniające koordynację działań polskiej armii przyczyniły się do tego, że większość oddziałów 10. Dywizji Piechoty cofała się, a wieczorem 5 września ok. godz. 23.00 gen. Rómmel zarządził odwrót.

Łącznie w walkach nad Wartą 10. Dywizja Piechoty utraciła ok. 40% składu osobowego. Straty wśród kadry oficerskiej i podoficerskiej sięgały 70%.

W. Pogorzelska

Bibliografia: Milak Maciej, Strzelcy Kaniowscy 1939 w "Szlakiem Bojowym Strzelców Kaniowskich 1939", wyd. ARW Prof-Art., Sieradz

 <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje