Skocz do treści

Inscenizacja historyczna walk obronnych nad Wartą w 1939 roku - Beleń, Zagórzyce, Strońsko

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

23 sierpnia Niemcy i ZSRR, podpisały pakt w sprawie rozbioru Polski, którego skutkiem była agresja wojskowa w dniu 1 września od zachodu i 17 września od wschodu.

Rzeka Warta stanowiła główną linię obrony od zachodu. Zadanie powierzono Armii "Łódź" pod dowództwem gen. dyw. Juliusza Rómmla. Przejęła ona, w pierwszych dniach września 1939 r., najbardziej gwałtowny napór wojsk niemieckich, gdyż głównym celem okupanta było zajęcie Łodzi i Warszawy. Na prawym skraju Armii "Łódź" dostępu w głąb kraju broniła 10. Dywizja Piechoty pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankowicza, w której skład wchodziły: 28. Pułk Strzelców Kaniowskich z Łodzi, 30. Pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy, 31. Pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza i 10. Pułk Armii Lekkiej z Łodzi oraz jednostki dyspozycyjne: Bataliony Obrony Narodowej "Wieluń I", "Wieluń II", "Kępno" i "Ostrzeszów", I Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 4. Batalion Strzelców, 91. i 92. Kompania Czołgów Rozpoznawczych.

10. Dywizja Piechoty broniła naszego kraju w oparciu o linię rzeki Warty na ok. 29 km odcinku, od miejscowości Glinno do miejscowości Pstrokonie na południu.

Stan wody rzeki Warty we wrześniu 1939 r. był wyjątkowo niski z powodu suszy. Rzeka z licznymi zakolami w rejonie Sieradza i Strońska miała wąskie i usiane mieliznami koryto, a płaski teren obfitowal w liczne łąki i pastwiska. Wybudowany przed wojną most między Chojnem a Beleniem został niewłaściwie zniszczony co ułatwiło żołnierzom niemieckim przedostanie się na drugi brzeg. Rano 4 września 10. Dywizja Piechoty zajęła stanowiska obronne nad Wartą. Poszczególnym pułkom przydzielono odcinki obronne. Były to zbyt szerokie odcinki, gdyż Niemcy na każdy pułk wysyłali jedną dywizję piechoty.

W pasie obrony rozgorzały trzy ogniska walk: pierwszy w rejonie Warty i Glinna, drugi na wprost Sieradza i trzeci w rejonie Belenia. Ten ostatni, utrzymywany przez 30. Pułk Strzelców Kaniowskich, miał za zadanie obronę 11 km odcinka. Po północy w rejonie Belenia, Belenia-Zagórzyce i Strońska po silnym ostrzale Niemcy przedostali się na prawy brzeg rzeki. Po trwających jeszcze walkach na bagnety i ogromych ludzkich stratach (ok. 50%) oddział wycofał się do lasu we wsi Świerzyny. Silny niemiecki napór wojsk oraz zła łączność i znaczne odległości utrudniające koordynację działań polskiej armii przyczyniły się do tego, że większość oddziałów 10. Dywizji Piechoty cofała się, a wieczorem 5 września ok. godz. 23.00 gen. Rómmel zarządził odwrót.

Łącznie w walkach nad Wartą 10. Dywizja Piechoty utraciła ok. 40% składu osobowego. Straty wśród kadry oficerskiej i podoficerskiej sięgały 70%.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń w pierwszą sobotę września organizowana jest Inscenizacja historyczna. Wydarzenie uświetnił swą obecnością Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego oraz licznie zaproszeni goście. Nie zabrakło na niej także stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Była także okazja do zapoznania się ze sprzętem wojskowym 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

W. Pogorzelska

Bibliografia: Milak Maciej, Strzelcy Kaniowscy 1939 w "Szlakiem Bojowym Strzelców Kaniowskich 1939", wyd. ARW Prof-Art., Sieradz

 <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Stoisko ZPKWŁ OT SPK</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja stroju wsparcia dowodzenia</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja stroju wsparcia dowodzenia</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pan Marszałek Witold Stępnień na Inscenizacji  historycznej</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pan Marszałek Witold Stępnień na Inscenizacji  historycznej</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pan Marszałek Witold Stępnień na Inscenizacji  historycznej</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Inscenizacja historyczna</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje