Skocz do treści

Konferencja LIFE Szachownica/PL

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>W dniach 2-3 października 2014 r. w Hotelu Ostaniec w Podlesicach (woj. śląskie) odbyła się konferencja naukowa inaugurująca projekt LIFE+ "Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica" nr LIFE12 NAT/PL/000012, współfinansowanego przez Wspólnotę Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organizatorem konferencji była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Jaskinia Szachownica położona jest w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz objęta jest ochroną w postaci rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 2000. Jest znaczącym w skali kraju miejscem zimowania oraz rojenia nietoperzy. Obecnie obiekt jest oceniany jako niestateczny i istnieje zagrożenie zawalenia stropu jaskini. Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000012 przewiduje między innymi zabezpieczenie jaskini i zachowanie tego cennego z punktu widzenia chiropterofauny obszaru.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się część referatowa podczas której zaprezentowano między innymi założenia i planowane do osiągnięcia efekty w ramach projektu. Drugi dzień to sesja terenowa w obiektach podziemnych, o charakterystyce zbliżonej do miejsc realizacji projektu (Jaskinia Głęboka w Podlesicach - prezentacja wykonanych zabezpieczeń górotworu w obiekcie; kopalnia srebra w Tarnowskich Górach - prezentacja obudowy podporowej).

W konferencji wzięli udział pracownicy ZPKWŁ OT SPK.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Konferencja LIFE Szachownica/PL</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>
Łódzkie promuje