Skocz do treści

Konferencja z okazji 35-lecia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

W dniach 3-4 października w Załęczu Wielkim odbyła się konferencja naukowa z okazji 35-lecia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego pod hasłem "Czas lasów i wód", której organizatorem był: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Współorganizatorami byli: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP Nadwarciański Gród oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Odbyła się dzięki wsparciuWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pierwszy dzień konferencji obejmował wystąpienia organizatorów i gości oraz sesję referatową o tematyce: prof. dr hab. Romuald Olaczek - „Załęczański PK jako pionier wśród parków krajobrazowych”, prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski - „O krainie białych skał i czasie jej powstania”, prof. UŁ dr hab. Andrzej Kruk i prof. UŁ dr hab. Mirosław Przybylski -„Ichtiofauna Załęczańskiego przełomu Warty – stan aktualny oraz jej przemiany w ciągu 30 lat”, dr Adam Szynkiewicz - „Zjawiska krasowe w Załęczańskim PK”, dr hab. Grzegorz Lesiński i Maurycy Ignaczak – „Załęczański PK, jako ważna w skali kraju ostoja nietoperzy”, dr Tomasz Janiszewski – „Zimowanie ptaków wodno-błotnych na terenie Załęczańskiego PK”, dr Jarosław Sieradzki – „Roślinność nieleśna Załęczańskiego PK - stan zachowania i perspektywy ochrony”, Marek Broda –„Realizacja celów ochrony oraz egzekwowanie zakazów w parku krajobrazowym leżącym na terenie dwóch lub więcej województw", Arkadiusz Malec – „Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty”, Janusz Antczak i Bogusław Abramek – „Starożytny Szlak Bursztynowy na terenie Załęczańskiego PK", Danuta Kuśnierczyk i Agata Nowak – „Działalność LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty na rzecz rozwoju turystyki aktywnej i edukacji”, Krystyna Mikita – „ Warto żyć nad Wartą - wykorzystanie potencjału przyrodniczego Załęczańskiego PK do prowadzenia edukacji ekologicznej w Nadwarciańskim Grodzie”. Ponadto odbyły się projekcje filmów o Załęczańskim Parku Krajobrazowym autorstwa Romana Dębskiego: „Bóg stworzył świat”i Skamieniały czas"
Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa po Załęczańskim Parku Krajobrazowym, której uczestnicy podziwiali m.in. kamieniołom w Lisowicach, rezerwat geologiczny "Węże", pomnik przyrody "Źródło Św. Floriana".

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje