Skocz do treści

Konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie” 1-20 października 2014 r.

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Regulamin konkursu fotograficznego
„Przyroda w obiektywie” (1 października – 20 października)

organizowanego przez ZPKWŁ Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu jest:

 • uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej przyrody i zwrócenie uwagi na problemy związane z jej ochroną,
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, odkrywanie i rozwój nowych umiejętności,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
 • ugruntowanie poczucia tożsamości z otaczającą przyrodą,
 • inspirowanie do fotografowania piękna przyrody.

Warunki udziału w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gmin Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
 • Konkurs będzie polegał na wykonaniu fotografii przedstawiającej piękno przyrody Sieradzkich Parków Krajobrazowych.
 • Prace fotograficzne będą związane tematycznie z nazwą konkursu.
 • Do konkursu należy zgłosić prace w formacie A4.
 • Punktowane będzie jak najlepsze pokazanie walorów przyrodniczych parków.
 • Każda praca powinna zawierać:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- wiek,

- adres szkoły i klasa,

- e-mail oraz telefon szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora;
 • Prace, które nie spełniają warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizator konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;

Prace prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20.10.2014 r. na adres:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

ul. Rycerska 2A

98-200 Sieradz

z dopiskiem: Konkurs„Przyroda w obiektywie”.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje