Skocz do treści

Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” 1-20 października 2014 r.

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Regulamin konkursu plastycznego

„Barwy jesieni” (1 października – 20 października)

organizowanego przez ZPKWŁ Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;
 • inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej dzieci.

Warunki udziału w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
  z gmin z terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego;
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej
  w formacie A3 związanej z tematem konkursu;
 • Praca powinna być wykonana przez jedną osobę;
 • Praca może być wykonana dowolną techniką;
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- wiek,

- adres szkoły i klasa,

- e-mail oraz telefon szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora;
 • Prace, które nie spełniają warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizator konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;

Prace prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20.10.2014 r. na adres:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

ul. Rycerska 2A

98-200 Sieradz

z dopiskiem: Konkurs plastyczny:„Barwy jesieni”.

 <strong>Prace nadsyłane na konkursy plastyczne</strong>
Łódzkie promuje