Skocz do treści

Konkurs plastyczny "jesień w moim parku krajobrazowym" rozstrzygnięty!

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

W odpowiedzi na nasze zaproszenie do udziału w konkursie „Jesień w moim parku krajobrazowym” nadesłano 72 prace, wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów, w tym suszu jesiennego.

Konkurs „Jesień w moim parku krajobrazowym” przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, poszanowanie przyrody, poszerzanie wiedzy
o bogactwie przyrody, popularyzacja wiedzy o parkach krajobrazowych oraz inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna przyrody.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Lista laureatów:

I miejsce – Nikodem Kolanek ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie.

II miejsce – Ida Komor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.

III miejsce – Szymon Papierz ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie.

Wyróżnienia:

1) Bartosz Węglowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym.

2) Matylda Komor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.

3) Hubert Lewandowski ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie.

4) Maciej Gliniarz ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie.

5) Masza Lamkowa z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie. Nagrody dla autorów nagrodzonych prac zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi.

K. Piasecka

 <strong>Nikodem Kolanek</strong> <strong>Ida Komor</strong> <strong>Szymon Papierz</strong>
Łódzkie promuje