Skocz do treści

Konkurs plastyczny "Z przyrodą za pan brat" dla dzieci z terenu miasta i gminy Zelów

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Regulamin

Gminnego Konkursu Plastycznego

„Z przyrodą za pan brat”

Organizator konkursu:

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Sieradzkich Parków

Krajobrazowych

Cele konkursu:

- pokazanie urokliwych zakątków przyrodniczych oraz bogactwa świata roślin i zwierząt,

- rozwijanie zdolności plastycznych uczestników,

Przebieg konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 10-12 lat z terenu miasta i gminy Zelów.

2. Interpretacja tematu dowolna i zależy od autora pracy.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Format wykonania prac: maksymalnie w formacie A-3.

5. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą:

- temat pracy

- imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły

- kategoria wiekowa i nazwisko opiekuna

6. Prace przyjmowane będą w Bibliotece w Zelowie do 13 kwietnia 2016 roku.

7. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody dla autorów najlepszych prac.

8. Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

10. Kryteriami oceny będą: samodzielność wykonanej pracy, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność pracy z tematem.

11. Wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu kwietniu w Bibliotece w Zelowie po uprzednim zawiadomieniu wszystkich laureatów konkursu.

12. Informacje o laureatach konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Biblioteki.

Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów konkursu i akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Aneta Kasprzykowska

tel. (44) 634-11-48

e-mail: [javascript protected email address]

 <strong>Wystawa prac z 2014 r.</strong><br />(Siedziba OT SPK w Sieradzu)
Łódzkie promuje