Skocz do treści

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

98-200 Sieradz, ul. Rycerska 2A

tel./fax 43 822-62-20
e-mail: [javascript protected email address]


Zastępca Dyrektora ZPKWŁ:

  • Eugeniusz Milczarski - [javascript protected email address]

Ochrona przyrody i środowiska, edukacja ekologiczna, turystyka i rekreacja:

  • Wanda Pogorzelska - Kierownik Zespołu ds. ochrony przyrody - [javascript protected email address]

nadzoruje pracę specjalistów:

  • Ewelina Fraszczyńska - specjalista ds. ochrony środowiska - [javascript protected email address]
  • Karolina Piasecka - starszy specjalista ds. edukacji - [javascript protected email address]
  • Krzysztof Kierniakiewicz - starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji - [javascript protected email address]

Ochrona krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych oraz straż parków:

  • Krzysztof Gara - starszy specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych - [javascript protected email address]

nadzoruje pracę strażników:

  • Andrzej Kościarz - starszy strażnik - [javascript protected email address]
  • Andrzej Jacek Frąckiewicz - starszy strażnik - [javascript protected email address]
  • Katarzyna Łężak - starszy strażnik - [javascript protected email address]

Stanowisko do spraw administracyjnych w OT SPK:

  • Wiesława Sójka - samodzielny referent - [javascript protected email address]

Sieradzkie Parki Krajobrazowe
Załęczański Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Znajdź nas
Łódzkie promuje