Skocz do treści

Liczenie bocianów w gminie Burzenin

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Para dorosłych bocianów w trakcie budowy nowego gniazda w Strzałkach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>11 i 14 lipca pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych przeprowadzili liczenie bocianów na terenie gminy Burzenin, której znaczna część leży w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Liczenie odbyło się w ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Kontrola gniazd bociana białego to nie tylko własna obserwacja. Wiele cennych informacji dotyczących zarówno gniazd, jak i samych bocianów można uzyskać od lokalnych mieszkańców, którzy często mocno zżywają się z ptakami. Każdego roku niecierpliwie wyczekują ich przylotu oraz śledzą poczynania boćków do momentu odlotu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pozyskiwano np. informacje czy obecnie puste gniazdo było wcześniej odwiedzane i przez ile ptaków?, dlaczego nie ma młodych w gnieździe?, czy były złożone jaja? itp. Na badanym terenie stwierdzono występowanie 28 bocianich gniazd. Sukces lęgowy odnotowano w 12 gniazdach. Łączna liczba młodych zdolnych do lotu wyniosła 33. Najczęściej można było spotkać po 3 bociany w gnieździe. Największą liczbę młodych - 4, odnotowano w miejscowości Tyczyn w gnieździe zlokalizowanym na słupie energetycznym podłączonym do sieci. Gospodarzem terenu, na którym znajduje się gniazdo jest Pani Helena Kwiatkowska. Najmniejsza liczba młodych w gnieździe wynosiła 1. Każdorazowo były to gniazda nowe - założone przez bociany wiosną b.r. Jednym z najstarszych gniazd w gminie Burzenin jest gniazdo w Będkowie u Państwa Sójków. Gniazdo znajduje się na robinii akacjowej i ma już 30 lat. Każdego roku jest zasiedlone przez pary bocianów białych. Osiem lat temu z tego gniazda wypadł młody bocian, który przeżył upadek, ale od tamtego momentu jest niezdolny do lotu. Właściciele postanowili się nim zaopiekować. Obecnie ma swoje gniazdo na ziemi. Na co dzień przechadza się po ogrodzie lub brodzi w niewielkim oczku wodnym. Dokarmiany jest przez gospodarzy. Zimę spędza w kurniku.

Bocian biały swoje gniazda zakłada głównie na terenach zamieszkałych przez ludzi, bądź w ich pobliżu. Dogodnymi miejscami lokalizacji są pojedyncze drzewa, dachy budynków oraz kominy przemysłowe. Coraz częściej gniazda budowane są na słupach energetycznych/telekomunikacyjnych, co stwarza zagrożenie dla bocianów. Aby poprawić stabilność gniazda oraz w celu uchronienia bocianów przed porażeniem prądem na słupach instaluje się platformy z wysięgnikami. W przypadku gniazd usytuowanych na drzewach, działaniem pożądanym jest regularne przycinanie odrastających gałęzi. Umożliwi to ponowne zajęcie gniazda.

Obecnie mamy okres, w którym młode bociany uczą się latać, co grozi różnego rodzaju kontuzjami. Aby udzielić pomocy rannemu bocianowi najlepiej zgłosić ten fakt do najbliższego ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją zwierząt. Można także zwrócić się o pomoc do urzędu gminy.

K. Piasecka, K. Kierniakiewicz

 <strong>Młode bociany na gnieździe w Tyczynie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Gniazdo w Woli Będkowskiej</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Gniazdo w Woli Będkowskiej zbudowane przez właściciela działki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dorosły bocian w Będkowie pilnujący swojego terytorium</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Gniazdo na robinii akacjowej w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>8-letni bocian niezdolny do lotu w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>8-letni bocian niezdolny do lotu w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>8-letni bocian niezdolny do lotu w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Gniazdo na ziemi dla bociana niezdolnego do lotu w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>8-letni bocian niezdolny do lotu w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Platforma pod gniazdo na słupie energetycznym w Będkowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Nauka latania</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Młode bociany na gnieździe w Strzałkach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Nowe gniazdo w trakcie budowy w Strzałkach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Nowe gniazdo w trakcie budowy w Strzałkach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Kontrola gniazda w Wolnicy Grabowskiej</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Młody bocian w gnieździe w Grabówce</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dorosły bocian w trakcie żeru pod Kamilewem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rodzina bocianów wraz z gniazdem w Kamilewie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Młode bociany w gnieździe na gruszy w Brzeźnicy</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Gniazdo bocianów na gruszy w Brzeźnicy</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Młode bociany w gnieździe na gruszy w Brzeźnicy</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Gniazdo na słupie energetycznym w Gronowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Młode bociany na gnieździe w Tyczynie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Młode bociany na gnieździe w Tyczynie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Młode bociany na gnieździe w Tyczynie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Platforma pod gniazdo na jesionie w Ligocie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Gniazdo na słupie w Witowie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje