Skocz do treści

Liczenie nietoperzy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Nocki Natterera i gacek brunatny</strong><br /><i>fot. Maurycy Ignaczak</i><br />(Załęczański PK)31 stycznia 2015 roku odbyło się monitoringowe liczenie nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej, w Załęczańskin Parku Krajobrazowym. Liczenia zostały zorganizowane przez Maurycego Ignaczaka przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy oraz Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych. W badaniach brali udział chiropterolodzy z ośrodków z całego kraju: Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Warszawa, Łódź.

W jaskini Szachownica zliczono ponad 2170 nietoperzy z 9 gatunków. Największy udział miały 3 gatunki: nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis nattereri oraz mopek Barbastella barbastellus. Zanotowano wyjątkowo dużą liczbę dwóch trudno rozróżnialnych podczas hibernacji małych nocków: Brandta Myotis brandtii i wąsatka Myotis mystacinus – prawie 100 osobników. Spośród odnalezionych 20 nietoperzy oznakowanych obrączkami stwierdzono nocka dużego, który przyleciał na zimowisko z miejsca obrączkowania oddalonego o ok. 120 km.

W jaskiniach rezerwatu Węże na górze Zelce przyrodnikom udało się skontrolować dwa obiekty: jaskinię Za Kratą oraz jaskinię Małą. Odnotowano wysoką liczbę nietoperzy w Za Kratą – ponad 20 osobników, w tym b. rzadko występującego w jaskiniach góry Zelce nocka Bechsteina Myotis bechsteinii. W jaskini Małej hibernowały dwa gacki brunatne Plecotus auritus i jeden nocek rudy Myotis daubentonii. Prace wykonano na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska z Łodzi i Katowic.

K. Gara

 <strong>Nocek Bechsteina i gacek brunatny</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>Nocek duży</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>Nocek Natterera</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>Nocek wąsatek/nocek Brandta</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>Mopki</strong><br /><i>fot. Maurycy Ignaczak</i><br />(Załęczański PK) <strong>Nocek Bechsteina</strong><br /><i>fot. Maurycy Ignaczak</i><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje