Skocz do treści

Międzynarodowy Rok Światła 2015

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Logo Międzynarodowego Roku Światła 2015</strong>Międzynarodowy Rok Światła 2015

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez światła. To właśnie ono jest odpowiedzialne za 75% informacji docierających do nas przez zmysły. Przede wszystkim jest źródłem energii podtrzymującej ziemską egzystencję, stoi za niezliczonymi technologiami poczynając od zegarów słonecznych, a kończąc na światłowodach i procesorach optycznych. Ponadto, jego fascynująca skomplikowana natura przyczyniła się do wielu rewolucyjnych odkryć. Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we wszystkich obszarach nauki w XXI wieku.

Na rok 2015 przypadają rocznice kilku ważnych wydarzeń naukowych, związanych ze światłem oraz technologią świetlną:

  • Opisanie zasad optyki przez Ibn Al Haythema w 1015 r.
  • Przedstawienie falowej natury światła przez Augustyna-Jeana Fresnela w 1815 r.
  • Opisanie fal elektromagnetycznych przez Jamesa Clerka Maxwella w 1865 r.
  • Stworzenie szczególnej teorii względności przez Alberta Einsteina w 1915 r. – opisującej światło w czasie i przestrzeni.
  • Osiągnięcia Charlesa Kao dotyczące wykorzystania światłowodów do celów telekomunikacyjnych – w 1965.
  • Odkrycie mikrofalowego tła kosmicznego przez Arno Penziasa i Roberta Woodrow Wilsona w 1965 r.

Świadomość rosnącej roli światła w dzisiejszych czasach, potrzeba rozwoju nauki w tej dziedzinie, a także rocznice ważnych odkryć związanych ze światłem sprawiły, iż działacze z Meksyku, Rosji, Nowej Zelandii i Ghany zaproponowali, aby rok 2015 został uznany Międzynarodowym Rokiem Światła. Tą inicjatywę poparło kolejne 28 państw. W wyniku tych działań 20 grudnia 2013 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na swojej 68 Sesji proklamowało Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (International Year of Light and Light-based Technologies).

Uroczystości inaugurujące odbyły się w dniach 19-20 stycznia 2015 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu i wzięło w nich udział ponad 1000 osób z całego świata.

Proklamowanie Roku miało na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na znaczenie technologii wykorzystujących światło dla promocji zrównoważonego rozwoju, a także dla poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami energii na świecie. Międzynarodowy Rok Światła 2015 ma skupić się na zagadnieniach związanych między innymi z ekonomią, komunikacją, medycyną, środowiskiem czy społeczeństwem. Priorytetowym założeniem statutowym programu jest walka z zanieczyszczeniem świetlnym i emisją sztucznego światła w niebo. Dokument ten zwraca uwagę na to, że dbając o ciemne niebo, dbamy również o redukcję zużywanej energii, a tym samym emitujemy mniej zanieczyszczeń do środowiska. Fakt, iż dbanie o wydajność oświetleniową jest jedynym szczegółowym celem opisanym w statucie, świadczy dodatkowo o jego ważności.

Organizatorzy Międzynarodowego Roku Światła chcą skupić się w swoich działaniach na:

  • Promocji naukowego podejścia do światła, badania zjawisk z nim związanych, co daje podwaliny do tworzenia nowoczesnych technologii opartych na świetle.
  • Promocji tworzenia technologii związanych ze światłem, mając za wzór wynalazki takie jak światłowody, czy płyty kompaktowe.
  • Dbaniu o naturę, w szczególności przez zwiększanie świadomości ludzi dot. problemu zanieczyszczenia światłem, który przekłada się również na większe zużycie energii i zanieczyszczenie pochodzące z jej produkcji.
  • Zwracaniu uwagi na kulturowe aspekty związane ze światłem, opisywanie jak światło jest związane ze sztuką i ludzkim życiem.

Obchody Roku są koordynowane przez międzynarodowy komitet, przy udziale UNESCO. Do współpracy przy Międzynarodowym Roku Światła 2015 zgłosiło się ponad 100 instytucji z 85 krajów z Europejskim Stowarzyszeniem Fizycznym na czele. Organizacje te pracują od kilku lat, aby w roku 2015 podjąć liczne skoordynowane działania.

W każdym z krajów zaangażowanych w obchody wyznaczona została osoba koordynująca je i pełniąca także rolę punktu kontaktowego we wszystkich sprawach, dotyczących Roku. W Polsce jest nią profesor Tomasz R. Woliński z Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.

W ramach obchodów, każdy miesiąc 2015 roku dedykowany będzie któremuś z naukowców, którzy mieli szczególne zasługi dla rozwoju nauki dotyczącej światła. Ponadto zaplanowano szereg działań, promujących m.in. oszczędne gospodarowanie energią elektryczną i wydajne oświetlenie. Zorganizowane zostaną liczne konkursy w tym fotograficzny dla młodzieży szkolnej na najpiękniejsze fotografie zjawisk optycznych. Odbędą się obchody Dnia Światła dla Ziemi, służące ukazaniu roli światła w przyrodzie oraz promowaniu oszczędności energii elektrycznej i jednocześnie uwrażliwianiu ludzi na niebezpieczeństwa zanieczyszczeń za pomocą światła.

„Międzynarodowy Rok Światła stwarza niezwykłą okazję uświadomienia decydentom i wszystkim członkom społeczności międzynarodowej potencjalnych możliwości, jakie niesie ze sobą technologia świetlna.” – powiedział Jon Dudley, Przewodniczący Komitetu Sterującego obchodów Międzynarodowego Roku Światła 2015. Jednakże należy pamiętać, że ponad 25% ludzkości świata żyje całkowicie poza zasięgiem sieci elektrycznej.

E. Fraszczyńska

 <strong>Logo Międzynarodowego Roku Światła 2015</strong> <strong>Logo Międzynarodowego Roku Światła 2015</strong> <strong>Logo Międzynarodowego Roku Światła 2015</strong>
Łódzkie promuje