Skocz do treści

Otwarcie wystawy „Widawa i okolice na starej fotografii”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

12 sierpnia br. w galerii „Pod rurą” została otwarta wystawa „Widawa i okolice na starej fotografii”, która jest elementem projektu „Gdzie historia nie może, tam legendę pośle...” Całe przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków „Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

Od czerwca br. Stowarzyszenie IKAR zbierało od okolicznych mieszkańców stare fotografie, które były archiwizowane, dygitalizowane, a obecnie prezentowane są na wystawie. Podczas wernisażu jego uczestnicy mogli nie tylko oglądać stare zdjęcia, ale również opisać rozpoznane przez siebie osoby na dużej odbitce przedstawiającej uczestników pielgrzymki do Częstochowy z 1960 roku. Wystawie towarzyszy wydana przez Stowarzyszenie IKAR publikacja „Wielokulturowa Widawa – wspomnienia”.

Ekspozycję można oglądać do końca września.

A. J. Frąckiewicz

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje