Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Trudno o lepszy dzień dla Zjazdu Ornitologów Ziemi Łódzkiej niż Międzynarodowy Dzień Ptaków. 1 kwietnia Katedra Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji UŁ wraz z Łódzką Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) zorganizowali spotkanie, podczas którego można było wysłuchać ornitologów, prowadzących monitoring oraz przegląd awifauny na obszarze województwa łódzkiego. Mimo, iż od zjazdu minęło już kilka tygodni, chcielibyśmy zaprezentować Państwukilka ważnych ptasich aktualności z regionu.

W piątek 21 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 odbyły się długo wyczekiwane eliminacje przez uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Siedem drużyn reprezentujących siedem parków krajobrazowych naszego województwa, walczyły o I miejsce zapewniające udział w kolejnym etapie, już najwyższym, krajowym. Z wielką radością ogłaszamy, że do finału ogólnopolskiego zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie z Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Serdeczniegratulujemy zwycięstwa oraz wysokiego wyniku Julii Bojaś, Karolinie Ślęzak i Marice Włodarskiej oraz opiekunowi szkolnemu – p. Iwonie Duszy.

Kalendarzowa wiosna już za nami, choć pogoda rozmija się nieco z naszymi oczekiwaniami. Wiosna w tym roku, choć przywitana już przez przyrodę, nieśmiało wita nas promieniami słońca. Temperatury mogłyby być nieco wyższe - tak przynajmniej uważa część z nas. Nadejście wiosny rozpoznać można przede wszystkim nie po dacie ale budzących się do życia w tym okresie roślinach, które nadają wiośnie pierwszych barw. W Lesie Łagiewnickim jednym z najurodziwszych w tym okresie roślin staje się wawrzynek wilczełyko (łac. Daphne mezereum). Wśród szrości i brązu lasu, zanim liście pojawią się na drzewach i krzewach, a runo zazieleni - wawrzynek wilczełyko zachwyca nas kolorem swoich kwiatów.

Popularyzacja walorów parków kajobrazowych niejedno ma imię, chciałoby się sparafrazować słynne zdanie, ale formy dotarcia do różnych grup i rodzaj warsztatów, które przełożą się na praktyczny wymiar ochrony cennego bogactwa przyrodniczego potrafi zaskoczyć nawet nas! W dniu 22.03.2023 roku jeden z pracowników Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich poprowadził prelekcję oraz część warsztatową dla pracowników jednej z dużych firm łódzkich. Zajęcia stały się też okazją do zadawania pytań dotyczących miejsc wartych odwiedzenia, przebiegu szlaków turystycznych na terenie PKWŁ.

Wbrew dacie w kalendarzu i związanemu z nią zwyczajowi Prima aprilis, całkiem na poważnie, udaliśmy się 1 kwietnia 2023 r. na spacer do Lasu Łagiewnickiego w poszukiwaniu wiosennych grzybów. Spacer odbył się w ramach projektu Mykoteka SONP/SN/514458/2021 dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki., we współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, który reprezentował pan Sebastian Piskorski. Pogoda, która początkowo próbowała nas zniechęcić, okazała się łaskawa i niemal do końca udało się uniknąć deszczu. Niestety jego brak dało się zauważyć w przyrodzie, a także w ilości napotkanych grzybów. Warto wspomnieć, że w trakcie naszej wędrówki spotkaliśmy zarówno grzyby, które odnaleźć można w lesie przez cały rok, jak i te typowo wiosenne.

Serdecznie zapraszamy na kolejny już spacer mykologiczny - w najbliższą sobotę 1 kwietnia 2023r. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, który reprezentować będzie pan Sebastian Piskorski udamy się w świat wiosennych grzybów, a szukać ich będziemy w Lesie Łagiewnickim. Wydarzenie rozpoczynamy o 10:00 na krańcówce autobusowej na Modrzewiu (dojazd autobusem nr 66). Dla tych z Państwa, którzy dojadą własnym transportem: prosimy o pozostawnie aut na prakingu leśnym przy ul. Serwituty / ul.Okólna. Zakończenie planowane jest o 12:30. Serdecznie zapraszamy, wydarzenie jest bezpłatne i ma charakter otwarty.

Korzystając ze słonecznej pogody, zmobilizowani zbliżającym się nieuchronnie sezonem lęgowym, przystąpiliśmy w lutym do czyszczenia budek lęgowych dla ptaków. Budki zostały rozwieszone w 2022 r. na terenie Lasu Łagiewnickiego w kilku jego częściach, cechujących się zróżnicowanym drzewostanem. Ku naszej radości znaczna część wszystkich budek była wykorzystywana przez ptaki, o czym świadczyć mogą znalezione pióra i odchody. Jednak najbardziej ucieszyły nas te, w których udało się znaleźć gniazda. Dokładnie 43 z 54 wszystkich skontrolowanych przez nas budek nosiło ślady zasiedlenia, z czego aż 15 z nich służyło ptakom do budowy gniazd.

W piątek 24 lutego 2023 r. w Dobrej odbyły się uroczystości upamiętniające 160 rocznicę dramatycznej bitwy, stoczonej przez oddział powstańczy dra Józefa Dworzaczka z wojskiem carskim. Bitwa pod Dobrą była pierwszą i zarazem najtragiczniejszą z trzech bitew, które rozegrały się w 1863 r. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas Powstania Styczniowego – 4 września powstańcy walczyli pod Wolą Cyrusową, zaś 25 września na polach miedzy Skoszewami a Dobieszkowem.

25 lutego 2023r. w ramach obchodów w województwie łódzkim 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbył się już po raz 61  Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „Dobra 2023”. Rajd zorganizowany został przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. J. Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej. Dodatkowo w tym roku do wsparcia i pomocy w organizację rajdu włączyły się: Gmina i Miasto Stryków, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Patronat honorowy nad rajdem objęło Muzeum Historii Polski i Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a patronat medialny portal historyczny dzieje.pl.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to ogólnopolski konkurs organizowany i dedykowany uczniom ze szkół gmin leżących na terenie parków krajobrazowych, a jego głównym celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. 23 lutego 2023 r. gościliśmy w naszej siedzibie OT PKWŁ trzy drużyny reprezentująceparkowe gminy: Stryków, Brzeziny i Dmosin. Tegoroczny temat przewodni to "Ptaki parków krajobrazowych".