XIV Ekologiczny Hubertus Łęczycki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną sobotę 24 września 2022r. w Łęczycy odbyły się XIV obchody Dnia Świętego Huberta – Ekologiczny Hubertus Łęczycki, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wśród zaproszonych instytucji znalazł się także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W programie między innymi znalazły się wystawy prac, pokazy z udziałem psów rasowych, konkursy ekologiczne, wystawy rękodzieła, kiermasze żywności ekologicznej i regionalnej.

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentowany był przez Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Na przygotowanym stoisku promocyjno-edukacyjnym odwiedzający mogli dowiedzieć się o parkach krajobrazowych naszego województwa, w rozmowach dominował temat przewodni 2022 r. czyli ptaki, stąd na stoisku pojawiły się budki dla ptaków. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry, zabawy i konkursy przyrodnicze, w których można było wygrać sadzonki drzew i krzewów w ramach projektu "Zazieleniamy łódzkie".