Kongres Edukacji Geograficznej 2022

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W mininy weekend w dniach 14 - 16 października 2022 r. odbył się Kongres Edukacji Geograficznej, który był upamiętnieniem 100. rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii. Pierwszy Kongres odbył się także w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 roku. Nie bez przyczyny wybrano termin Ogólnopolskiego Dnia Edukacji Narodowej, aby podkreślić rolę, jaką pełnią nauczyciele geografii i inne osoby zaangażowane edukacyjnie w popularyzowanie geografii jako nauki. Tegoroczny Kongres odbył się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego pod hasłem „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość”. Sesje plenarne, tematyczne, wystawa posterów i warsztaty terenowe trwały do niedzieli 16 października 2022 roku.

W wydarzeniu uczestniczyła pani Dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska, która zaproszona została do sesji plenarnej pn. "Jak być ambasadorem geografii?', natomiast pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wzięli udział w warsztatach terenowych, które odbywały się m.in w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich jak i w jego nabliższym otoczeniu. Poruszone podczas warsztatów kwestie dotyczyły krajobrazu i jego oceny, metod oceny hydrologicznej rzek, ukształtowania terenu, kwestii zagospodarowania przestrzennego oraz chaosu urbanizacyjnego. Wspólnie odwiedzono dolinę rzeki Łódki, Kopankę i Kalonkę, źródło w Byszewach, rezerwat Parowy Janinowskie, rzekę Moszczenicę w Strykowie czy otoczenie hal magazynowych w Sosnowcu.

Organizatorom dziekujemy za wspaniałe trzy naukowe dni oraz owoce debaty i dyskusje.