Dzień drzewa w PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jak co roku pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich obchodzili Dzień Drzewa, które przypada na 10 października. W ramach tego święta odbyły się spacer oraz prelekcja zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych – uczniowie mieli okazję, by nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne gatunki drzew, poznać zasady funkcjonowania parku krajobrazowego, ciekawostki z życia zwierząt, a finalnie – również samodzielnie wziąć udział w sadzeniu drzew. 12 października zaś wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 94 w Łodzi, gdzie opowiadaliśmy jak ważne są drzewa i krzewy oraz wspólnie z uczniami posadziliśmy jedno w przyszkolnym ogrodzie.

Kult drzew ma swoje miejsce w wielu mitologiach czy religiach, gdzie nadzwyczajne właściwości przypisywano gatunkom wyróżniającym się pod względem pochodzenia, wyglądu, zastosowania, a poszczególne okazy czczono za nietypowy kształt czy powszechnie znane legendy o ich cudotwórczym działaniu. Drzewa uważane były za domy duchów, miejsce schronienia dla dusz podczas wędrówki w zaświaty, a nawet za odzwierciedlenie stanu zdrowia gospodarza. W mitologii Słowian drzewa rosnące w centrach wsi nazywano Zapisami – wierzono, że wszystkie wydarzenia zapisywane są w drzewie i przez to na zawsze z nim związane, dlatego też ważne spotkania takie jak rady czy sądy odbywały się przez to w ich okolicy.

Współczesnym sposobem na szerzenie wiedzy na temat znaczenia drzew, a także na przypomnienie o ich ważnej roli, jaką pełnią nie tylko dla środowiska naturalnego, są obchodzone na całym świecie akcje i programy zwiększające ekologiczną świadomość społeczeństw i kładące nacisk na edukowanie oraz inspirowanie do podejmowania własnych działań na rzecz lokalnego środowiska naturalnego już od najmłodszych lat.

Dzień Drzewa został ustanowiony w II połowie XIX wieku przez sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Julius Morton zwrócił się z prośbą do mieszkańców, by ci, dbając o swoją przyszłość, w miarę możliwości postarali się posadzić drzewo. W 1951 roku ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa podjęło decyzję, by Dzień Drzewa był obchodzony we wszystkich krajach członkowskich. W Polsce Klub Gaja od 2003 roku realizując program edukacji ekologicznej organizuje akcję sadzenia drzew, a od roku 2007 bierze udział w Kampanii Miliard Drzew Dla Planety.

Tekst i fot.: L. Janko