Zaproszenie na obchody Dnia Krajobrazu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Serdecznie zapraszamy Państwa na obchody Dnia Krajobrazu, które odbędą się 20 października 2022r. Wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przygotowana została konferencja dotycząca krajobrazów województwa łódzkiego. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Miejsce: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź, sala C-101 (Aula)

Program wydarzenia

10.00 otwarcie wystawy fotograficznej „Krajobrazy województwa łódzkiego”

10.15 rozpoczęcie sesji referatowej

10.20 – 10.50  „Bioróżnorodność, ekosystemy, krajobraz - jak wyrazić ich wartość dla człowieka?” dr hab. prof. UŁ Jakub Kronenberg, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwesytetu Łódzkiego.

10.50 – 11.15 „Audyt krajobrazowy województwa łódzkiego” – Marta Pabich-Makoska, Joanna Jarominek, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

11.15 – 11.30  projekcja filmu „Cztery pory roku – jesień na Ziemi Przedborskiej” Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi.

11.30 – 12.00 „Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego – różnorodne przestrzenie na mapie regionu”.  Katarzyna Krakowska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

12.00 – 12.30 „Rola Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowika w Łodzi w ochronie i kształtowaniu krajobrazu” –  Anastazja Gręda, Łukasz Sil, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi.

12.30 – 13.00 „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023 jako narzędzie ochrony krajobrazu kulturowego” – Piotr Rzeńca, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

13.00 – 13.15 projekcja filmu „Cztery pory roku – lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym” Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi.

dzien krajobrazu 2022

W 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ustanowiła Dzień Krajobrazu jako święto przypadające 20 października. Co 2 lata, od roku 2012, jego obchodom towarzyszy przyznanie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nagrody Krajobrazowej – wyróżnienia przyznawanego dla wartych uwagi inicjatyw z dziedziny gospodarowania krajobrazem ukazujących inicjatywy działające w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Europejska Konwencja Krajobrazowa definiuje krajobraz jako postrzegany przez ludzi obszar, którego charakter jest sumą ingerencji człowieka połączoną z obecnością elementów naturalnych. Konwencja ta definiując między innymi cel jakości krajobrazu jako aspiracje społeczeństwa w kontekście cech krajobrazu formułowanych przez odpowiednie organy czy zwracając uwagę na korzyści wynikające z ochrony krajobrazów transgranicznych przyczynia się do zwiększenia intensywności działań na rzecz wzajemnej współpracy w dziedzinie zwiększenia świadomości społeczeństwa, organizacji czy organów publicznych.

W XVIII wieku w Anglii popularnością zaczęła cieszyć się poezja topograficzna. Gatunek ten zapoczątkowany przez Johna Denhama chwalił naturalne piękno krajobrazów; rzeki, góry, malownicze wioski czy odgłosy natury takie jak śpiew ptaków. W Holandii zaś w XVII wieku nastąpił wzrost zainteresowania artystów malarstwem pejzażowym, co objawiało się w coraz to nowszych technikach przedstawiania światła czy warunków atmosferycznych. Przerażającą, surową siłę natury przedstawiali na swoich obrazach amerykańscy malarze, na przykład Albert Bierstadt.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego co roku organizuje prelekcje, a także inne wydarzenia zwiększające świadomość na temat roli ochrony krajobrazów oraz poszczególnych ich elementów – w roku 2020 Dzień Krajobrazu odbywał się pod hasłem Drzewo w Krajobrazie, a działania prowadzone były pod hasłem „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” – miały one zwrócić uwagę na role drzew nie tylko jako pojedynczych elementów krajobrazu, ale również jako istotnych elementów miejskiego ekosystemu ważnego zarówno dla zwierząt jak i mieszkańców miast.

"Przyroda pięknem broni się przed zniszczeniem, człowiek wrażliwy chroni więc przyrodę a ona dostarcza mu zjawisk estetycznych do kształtowania owej wrażliwości." (J. Janecki).