Dzień Krajobrazu w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego rokrocznie włącza się w promocję i obchody Dnia Krajobrazu. W tym roku wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim – Katedrą Gospodarki Regionalnej i Środowiska  we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi  zorganizowano konferencję pn. „Krajobrazy”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Przy zapełnionej całej auli słuchaczy wydarzenie rozpoczęła dr hab. Aleksandra Nowakowska - Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katarzyna Krakowska - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji tematyka krajobrazu poruszana była w różnoraki sposób. Problematykę krajobrazu antropogenicznego przedstawił w swoim wystąpieniu dr hab. Jakub Kronenberg. O audycie krajobrazowym województwa łódzkiego opowiadały Justyna Nowak Z-ca Dyrektora Biura oraz Marta Pabich-Makoska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zróżnicowany krajobraz parków krajobrazowych pokazała Katarzyna Krakowska – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Rolę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ochronie i kształtowaniu krajobrazu przedstawili Anastazja Gręda i Łukasz Sil z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Nie mogło zabraknąć informacji o krajobrazie kulturowym. Piotr Rzeńca z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi przedstawił założenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023.

W takcie spotkania wyświetlone zostały dwa z cyklu czterech filmów dokumentalnych „CZTERY PORY ROKU” promujących walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe Regionu Łódzkiego w różnych porach roku, zrealizowane przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.

Konferencję uświetniła wystawa fotograficzna „Krajobrazy województwa łódzkiego” przedstawiająca przepiękne krajobrazy parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

tekst i zdjęcia: M. Majda