Dobieszków

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Park podworski w Kolonii Dobieszków pozostał zachowany w dość dobrym stanie. Park wraz z dworem powstał w drugiej połowie XIX w. Obecnie zajmuje pow. ok. 7 ha. Na terenie parku można znaleźć wiele gatunków drzew i krzewów. Najstarsze z nich, a zarazem najcenniejsze (stary dąb, lipa i kasztanowiec) rosną na wschód od przebudowanego dworu. W 1979r. dwór wraz z parkiem przeszedł w posiadanie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy).

W sąsiedztwie miejscowości znajduje się rezerwat Struga Dobieszkowska - utworzony w celu ochrony naturalnej doliny rzeki Młynówki wraz z charakterystycznymi dla dna oraz stoków doliny rzecznej lasami. Rezerwat jest jednym z trzech znajdujących się na terenie Parku. Jego powierzchnia wynosi 37,65ha. Występuje tu duża różnorodność fauny i flory.