Głąbie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

We wschodniej części miejscowości znajduje się zabytkowy cmentarz niemiecki. Cmentarz umiejscowiony jest na niewielkim wzniesieniu i porośnięty drzewami. Ślady mogił słabo widoczne. Ogrodzenie cmentarza zbudowane jest z kamieni polnych.