Janinów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Las Janinów jest największym w Polsce Środkowej kompleksem bukowym. Jest to zbiorowisko o charakterze kwaśnej buczyny niżowej. Występuje tu bogate wczesnowiosenne runo leśne (rozwija się ono wyjątkowo bujnie jedynie wiosną, przed rozwojem liści na drzewach, które w późniejszym okresie zasłaniają światło i uniemożliwiają rozwój runa). Zdominowana jest ono przez zawilca gajowego, przylaszczkę, kopytnika. Szczególne przyrodniczo-leśne znaczenie posiada 45-cio hektarowy obszar, który porasta bukowy drzewostan nasienny.

Rezerwat Parowy Janinowskie – chroni system parowów porośniętych lasem bukowym. Łączna długość parowów wynosi ok. 2,5 km. W najgłębszym miejscu osiągają wysokość 8 m. Na dnie parowów leżą głazy narzutowe o obwodzie przekraczającym 4m.