Skocz do treści

„Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty – edukacja ekologiczna na rowerze”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Droga Sieradz-Widawa - północno-wschodnia granica PKMWiW</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM „PO DROGACH I BEZDROŻACH NADPILICZA I DOLINY WARTY – EDUKACJA EKOLOGICZNA NA ROWERZE”

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wraz z Oddziałem Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych zapraszają szkoły podstawowe i gimnazjalne do udziału w programie edukacyjnym „Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty – edukacja ekologiczna na rowerze”

Program edukacyjny skierowany jest do szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjalnych z terenu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Składa się z trzech części:

  • Pierwsza część to część teoretyczna. Polega na przeprowadzeniu w danej placówce edukacyjnej, szkole na terenie OTNPK i OTSPK krótkiej prelekcji, pogadanki (warsztaty stacjonarne) na temat form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Na zajęciach stacjonarnych omawiane będą również zasady bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz jak korzystać z urządzeń typu GPS oraz z map i kompasów w terenie.
  • Kolejnym etapem działania edukacyjnego będą zajęcia w terenie ze szkołą, w której prowadzone były zajęcia stacjonarne. Zajęcia w terenie to rajd rowerowy połączony z warsztatami, które będą prowadzone przez pracowników Oddziałów Terenowych ZPKWŁ. Warsztaty będą odbywała się w najbliższych rezerwatach przyrody lub na ścieżkach rowerowych znajdujących się w okolicy szkoły. W/w zajęcia mają na celu zapoznanie się z walorami przyrodniczymi swojej okolicy tzw. „małej ojczyzny” z elementami zasad bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. W trakcje zajęć będzie również zapoznanie uczniów jak wykorzystać w terenie GPS, kompas, mapę.
  • Zadaniem każdej szkoły biorącej udział w programie będzie przygotowanie przez uczestników w zajęciach krótkiego podsumowania, zdania relacji z odbytej wycieczki.

Uczniowie mogą to przedstawić w różnych formach np. prezentacji multimedialnej, relacji na stronie internetowej szkoły, krótkiego folderu, wystawy plastycznej lub fotograficznej w szkole. Wybór formy podsumowania działań edukacyjnych należy do uczestników programu.

Karta zgłoszeniowa do programu edukacyjnego oraz regulamin rajdu (drugiej części programu) w załącznikach.

Kartę zgłoszeniową proszę przesyłać na:

  • OT NPK, e-mail: [javascript protected email address]
    lub na numer fax. 44 616-82-27
  • OT SPK, e-mail: [javascript protected email address]
    lub na numer fax. 43 822-62-20
 <strong>Archiwum K.K.</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Starorzecze Warty w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Widok na "Górę Charlawę"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Altana w Konopnicy</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Widok z "Góry Charlawy"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Widok na dolinę Warty ze skarpy w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Widok na "Górę Charlawę"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Okolice rezerwatu "Winnica"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje