Skocz do treści

Podsumowanie badań motyli nocnych prowadzonych w latach 2011-2013 w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Dobiegły końca prowadzone w latach 2011-2013 badania motyli nocnych (Heterocera) na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Celem tych badań było poszerzenie wiedzy o zróżnicowaniu gatunkowym i rozmieszczeniu motyli nocnych na obszarze naszego parku. Materiał zebrano podczas 36 odłowów nocnych metodą na „światło”, w ciągu dnia przy użyciu siatki entomologicznej, metodą na „upatrzonego” oraz wypłaszano je poprzez otrząsanie gałęzi drzew i krzewów. Niektóre gatunki oznaczano na podstawie zebranych gąsienic oraz tzw. min w liściach. Powierzchnie monitoringowe zostały wybrane tak, aby obejmowały różne stanowiska rozmieszczone na obszarze całego parku: skarpa w Strońsku, rezerwat "Hołda", rezerwat "Winnica", rezerwat "Korzeń", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Góry Wapienne", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Grabi", użytek ekologiczny "Góra Charlawa".

Godziny badań terenowych, kameralnych oraz konsultacji entomologicznych przyniosły wspaniałe rezultaty. W trakcie trzyletnich badań odłowiono ogółem 721 gatunków motyli nocnych należących do 42. rodzin. Wszystkie stwierdzone zostały w Parku po raz pierwszy. W zebranym materiale 1 gatunek jest nowy dla Polski, 61 gatunków jest nowych dla województwa łódzkiego, a 40 nie było notowanych w naszym województwie od roku 1960.

W zebranym materiale na szczególną uwagę zasługuje nie wykazywany dotychczas z PolskiBlastobasis huemeri (Sinev, 1994) z rodziny Blastobasidae. W PKMWiW jednego samca odłowiono 6 lipca 2012 r. w rezerwacie "Hołda". W 2011 r. motyla tego stwierdzono w Sudetach. Obecnie przygotowywana jest przez entomologów Uniwersytetu Wrocławskiego publikacja donosząca o pojawieniu się omawianego gatunku w Polsce. W publikacji tej zamieszczona będzie także informacja o stanowisku w rez. "Hołda".

Do bardzo ważnych taksonów należą trzy gatunki wpisane na „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Buszko, Nowacki 2002). Są to: Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887),Dąbrówka harcownica Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) oraz Rezelia grzebienica Nola cristatula (Hübner, 1793).

Wszystkich interesujących się lepidopterofauną informujemy, że pełna lista motyli nocnych wyzkazanych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki w latach 2011-2013 roku znajduje się w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziale Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

Opracowano na podstawie: Sobczak S., Kurzac T., 2013. Rozpoznanie i monitoring motyli nocnych (Heterocera) w Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Łódź.

fot. Archiwum ZPKWŁ <strong>Acherontia atropos - Strońsko fot. Tadeusz Kurzac</strong> <strong>Callimorpha dominula. Krasopani poziomkówka. Arctiidae. - rezerwat "Hołda" fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Calliteara podibunda - Strońsko fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Drymonia velitaris - użytek ekologiczny "Góra Charlawa" fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Gastropacha quercifolia - rezerwat "Hołda" fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Leucodonta bicoloria - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Grabi" fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Selenia tetralunaria - użytek ekologiczny "Góra Charlawa" fot. Jacek Nowak</strong> <strong>Koniec pracy - strzepywanie motyli z ekranu fot. Jacek Nowak</strong>
Łódzkie promuje