Skocz do treści

Obecnie w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki ochroną pomnikową objętych jest 48 obiektów. Jest to, obok rezerwatów i parków narodowych, najlepiej rozpoznawalna przez ludzi forma ochrony przyrody.

Obiektami pomnikowymi, za wyjątkiem "Źródła Niechmirów", w PKMWiW są przeważnie drzewa należące do następujących gatunków: dąb szypułkowy (12 sztuk), lipa drobnolistna (7), topola biała (8), jesion wyniosły (3), klon zwyczajny (4), wiąz szypułkowy (3), topola kanadyjska (2), cis pospolity, sosna zwyczajna, wejmutka i limba, klon srebrzysty, lipa szerokolistna oraz jedna aleja złożona z 13 sztuk lipy drobnolistnej, a także grusza pospolita. Drzewa te najczęściej można spotkać w Konopnicy, Rychłocicach, Witowie, Chojnem, Strońsku, gdzie rosną w parkach zabytkowych, przy kościołach, bądź przy drogach.

Sieradzkie Parki Krajobrazowe
Załęczański Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Znajdź nas
Łódzkie promuje