Skocz do treści

Rowerem do Źródła Świętego Floriana

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i>11 września 2015 roku pracownicy ZPKWŁ OT SPK przeprowadzili kolejne zajęcia terenowe - rajd rowerowy dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w ramach programu „Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty – edukacja ekologiczna na rowerze”.

Trasa rajdu była bardzo zróżnicowana. Prowadziła na przemian warciańską doliną, obszarami pól oraz terenami leśnymi. Przebiegała odcinkami wielu szlaków turystycznych: pieszym "Wędkarza", rowerowymi "Wierzchlas - Osjaków - Wierzchlas" EWI 2, "Krzeczów - Łykowe" EWI 14, "Osjakowskim Traktem" EWI 15, "Nadwarciańskim Szlakiem Bursztynowym" oraz Łódzkim Szlakiem Konnym. Trasa wiodła przez fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - tereny i obiekty o znacznej wartości przyrodniczej i kulturowej, a jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć między innymi:

  • Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.
  • Starorzecza Warty pod Osjakowem.
  • Rekreacyjny zbiornik wodny w Felinowie.
  • Pomnik przyrody - Źródło Świętego Floriana.
  • Krzeczowski Przełom Warty.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Rowerem do Źródła Świętego Floriana</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>
Łódzkie promuje