Skocz do treści

Rowerem w dolinie Warty pod Osjakowem i Konopnicą

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i> 7 maja 2015 roku pracownicy ZPKWŁ OT SPK przeprowadzili zajęcia terenowe - rajd rowerowy dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w ramach programu „Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty – edukacja ekologiczna na rowerze”.

Trasa rajdu była bardzo zróżnicowana. Prowadziła na przemian przez tereny leśne, obszary pól oraz warciańskiej doliny. Początkowo przebiegała pieszym szlakiem turystycznym "W Międzyrzeczu Warty i Wężnicy", a później rowerowym szlakiem turystycznym "Konopnica - Osjaków - Konopnica" EWI 3. Trasa wiodła przez fragment Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki - tereny i obiekty o znacznej wartości przyrodniczej i kulturowej, a jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć między innymi:

  • Malowniczy ujściowy odcinek rzeki Wężnicy chroniony w formie użytku ekologicznego.
  • Kurhany w Lesisku.
  • Cmentarz żołnierski w Konopnicy.
  • Dolinę rzeki Warty.
  • Grodzisko w Konopnicy.
  • Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rajd rowerowy doliną Warty pod Osjakowem i Konopnicą</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje