Skocz do treści

Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)9 października z okazji "Dnia Drzewa" (obchodzonego w Polsce 10 października) pracownicy ZPKWŁ OT SPK przeprowadzili na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki edukacyjne warsztaty terenowe. Były one jednym z elementów rajdu rowerowego realizowanego w ramach projektu „Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Trasa wycieczki rowerowej przebiegała malowniczymi terenami okolic Konopnicy, m.in. rezerwatu leśnego "Hołda".

Celem zajęć było:

  • zapoznanie się z walorami przyrodniczymi swojej okolicy tzw. "małej ojczyzny",
  • kształtowanie właściwej postawy proekologicznej poprzez przekazanie odbiorcom informacji o wartościach przyrodniczych terenów, w których mieszkają oraz wpływie człowieka na jakość środowiska naturalnego,
  • dążenie do wnikliwej obserwacji przyrodniczej,
  • nauka korzystania w terenie z urządzeń typu GPS, kompas, wysokościomierz,
  • nauka korzystania z mapy i przemieszczania się w terenie dzięki umiejętności jej czytania,
  • poznanie oznaczeń i przebiegu lokalnych odcinków szlaków rowerowych oraz Łódzkiego Szlaku Konnego,
  • zachęcenie uczestników do stosowania ekologicznych środków transportu jakim jest rower,
  • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

W warsztatach wzięło udział ok. 40 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Konopnicy.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rowerowe warsztaty terenowe z okazji „Dnia Drzewa”</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje