Skocz do treści

"Sprzątanie Świata - Polska"

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

„Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World mającego swe korzenie w Australii, zapoczątkowanego przez australijskiego biznesmena i żeglarza Ina Kiernana w 1989 roku. W tym ruchu zaangażowanych jest blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu państw.

W naszym kraju akcję zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Miało to miejsce w 1994 roku.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska odbywająca się już po raz dwudziesty. Jej celem jest promowanie czystego otoczenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym uda się zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Działaniom tym, towarzyszy cała gama innych aktywności: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Organizowane są konkursy plastyczne, muzyczne, wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy, itp. „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

W tym roku pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych brali udział w akcji wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie. W ramach obchodów uczniowie klasy VI przygotowali przedstawienie, w którym pokazali konsekwencje porzucania w lesie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli my, jego uczestnicy, nie będziemy wiedzieli dlaczego tak ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze – co zrobić, by maksymalnie zminimalizować ich ilość. Dlatego w ramach edukacji z zakresu recyklingu i gospodarki odpadami dzieci wysłuchały prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną pt. „Odpady problemem każdego z nas”. Niestety z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne akcja zbierania odpadów została przełożona na inny dzień, a uczniowie obejrzeli film pt. „Wielki Łuk Warty” prezentujący walory przyrodnicze i jurajski charakter Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje