Skocz do treści

„Tradycja i współczesność w rzeźbie zaklęte”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

„Tradycja i współczesność w rzeźbie zaklęte”

W lipcu 2013 roku Gmina Wierzchlas złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 projektu pn. „Tradycja i współczesność w rzeźbie zaklęte”. Wniosek został pozytywnie oceniony i zarekomendowany do dofinansowania w związku z czym podjęto się jego realizacji.

W ramach projektu wykonano m.in. 3 kapliczki drewniane nawiązujące kształtem i symboliką do kapliczek tworzonych przez lokalnych twórców w wiekach od XVI do XIX.

Po konsultacjach z Andrzejem Kościarzem - pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz za jego sugestią podjęto decyzję, że jedna z kapliczek z wizerunkiem św. Floriana zlokalizowana zostanie w pobliżu „Źródła św. Floriana” w Kochlewie – unikatowego krasowego wywierzyska na Jurze Polskiej. Kolejna kapliczka „Jezusa Frasobliwego” umieszczona została w Przywozie przy szlaku turystycznym, w okolicy kurhanów książęcych. Natomiast w dolinie św. Franciszka w Toporowie adekwatnie do tego miejsca posadowiona zostanie kapliczka z figurą św. Franciszka.

Wszystkie trzy kapliczki zlokalizowane są wzdłuż istniejących szlaków rowerowych i konnych, blisko rzeki Warty i szlaku kajakowego przebiegających przez całą długość obszaru zwanego Krainą Wielkiego Łuku Warty, co niewątpliwie wpłynie na ubogacenie oferty turystycznej tego regionu.

Wszystkie wymienione wyżej dzieła zostały wykonane przez lokalnego twórcę - Pana Henryka Hernanta, posiadającego ogromne umiejętności, talent i doświadczenie w sztuce rzeźbiarskiej.

Pewnie niejednokrotnie wśród podróżnych przejeżdżających wzdłuż szlaków turystycznych w miejscach gdzie posadowione zostały kapliczki szczególne zainteresowanie wzbudzą wykonane w ramach tego projektu rzeźby o znaczeniu kulturowym i sakralnym, będące przykładem wielkiego kunsztu miejscowego artysty ludowego.

 <strong>Kapliczka św. Floriana</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(Załęczański PK) <strong>Kapliczka św. Floriana</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje