Skocz do treści

„Tropami przyrody” – rajd pieszy po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Z wielką przyjemnością informujemy, że w najbliższą sobotę - 24 maja odbędzie się pieszy rajd ekologiczny "Tropami Przyrody"
Burzenin - Wielka Wieś - Strumiany
, na który serdecznie zapraszamy!

Regulamin Rajdu:

ORGANIZATORZY:

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy Burzenin
 • Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Złoczew
 • Urząd Miasta Sieradza
 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu

CELE RAJDU :

 • zdobywanie wiedzy na temat przyrody chronionej na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
 • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Burzenina i okolic
 • wspólne wędrowanie
 • wspólna zabawa przy ognisku

START: godz. 8.30 Plac Wojewódzki w Sieradzu dla wszystkich uczestników i przejazd autokarami do Burzenina

Przebieg trasy pieszej: Rynek w Burzeninie – użytek ekologiczny „ Góra Charlawa” – wapiennik Wielka Wieś – rezerwat florystyczny „Winnica” – stadion w Strumianach. Długość ok. 11 km.

Opis trasy

KONKURSY RAJDOWE

Na trasie rajdu rozegrane zostaną dwa konkursy rajdowe :

 1. Wykonanie piosenki
  Drużyny przygotowują przed rajdem własny tekst na temat ekologii i Ziemi Sieradzkiej do znanych melodii turystycznych i biesiadnych.
 2. Konkurs wiedzy
  Sprawdzenie wiedzy na temat Burzenina, Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, Nadleśnictwa Złoczew, z trasy rajdu - obserwacji przyrody podczas wędrówki.

Eliminacje odbędą się na trasie rajdu. Finaliści zaprezentują się na mecie rajdu.

KONKURSY RAJDOWE: (do konkursu wiedzy może przystąpić tylko jedna osoba z drużyny; konkurs piosenki może być drużynowy; startować mogą tylko uczniowie szkół; drużyna musi liczyć co najmniej 5 osób)

Zasady punktacji:

Drużyny otrzymują punkty dodatnie za:

 • element identyfikujący drużynę oraz integrację drużyny (np. hasła dopingujące drużynę podczas konkursów, wspólne śpiewanie piosenek turystycznych, itp.)
 • legitymacje PTTK z opłaconymi składkami
 • udział i miejsca w konkursach rajdowych

Drużyny mogą otrzymać punkty ujemne (na trasie będą obserwatorzy) za:

 • zanieczyszczanie środowiska i niszczenie przyrody
 • brak apteczki
 • nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu (kontrola na starcie)
 • brak dyscypliny na trasie (zejście z trasy i nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa)
 • brak ubezpieczenia członków drużyny (opiekunów prosimy o zaświadczenie ze szkoły)

ZAKOŃCZENIE rajdu przewidziane jest ok. godz. 15.30

Zapewniamy powrót autokarem do Sieradza.

Zakończenie rajdu odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach, gdzie nastąpi:

 • spotkanie z gospodarzami Gminy Burzenin
 • poczęstunek (żurek, grochówka, bułeczki)
 • ogłoszenie rozstrzygniętych (na trasie rajdu) konkursów

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wpisowe na Rajd wynosi:

- dla członków PTTK - 5 zł

- dla pozostałych - 10 zł

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • dyplom dla drużyny (powyżej 5 osób)
 • poczęstunek
 • transport

Uczestnicy powinni:

 • ubezpieczyć się we własnym zakresie
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ochrony przyrody i ppoż. na trasie rajdu
 • członkowie PTTK powinni opłacić składki
 • ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych

Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są w siedzibie Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4

Informacje o materiale pomocniczym znajdują się na stronie: http://sieradz.pttk.pl

Rajd otrzymał pomoc finansową w ramach konkursów ofert z Urzędu Miasta Sieradza

Polecamy także zapoznać się i stosować do zasad KARTY TURYSTY:

 1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać swoją ojczyznę.
 2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
 3. Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.
 4. Zwiedź, to o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
 5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
 6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
 7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.
 8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
 9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
 10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia.
 11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Krajobraz na trasie rajdu - okolice Wielkiej Wsi</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Krajobraz na trasie rajdu - widok z "Góry Charlawy"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje