Skocz do treści

Turniej Przyrodniczo-Sportowy "Ekoliada" rozstrzygnięty!

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Człowiek jest częścią przyrody i stanowi jej nieodłączny element. Jedną z najistotniejszych rzeczy jest edukacja dzieci i młodzieży. Wychowanie w poszanowaniu przyrody, troska o jej dobro i chęć jej ochrony, to konieczność naszych czasów. Doskonałą formą popularyzacji wiedzy przyrodniczej i zachowań proekologicznych wśród uczniów są konkursy przyrodnicze i ekologiczne. Pozwalają sprawdzić wiedzę przyrodniczą, mobilizują do jej poszerzenia, a jednocześnie są okazją do wyrabiania właściwych nawyków proekologicznych.

W myśl tej zasady 20 października odbył się turniej przyrodniczo-sportowy pt. „Ekoliada”, który zorganizowany został we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rychłocicach, Zespołem Szkół w Waszkowskiem oraz Szkołą Podstawową w Szynkielowie. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z tematyką odpadów, ze sposobami ich przetwarzania i odzysku, wyrabianie nawyku segregacji, a także popularyzacja wiedzy na temat Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Turniej przyrodniczo-sportowy przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Oprócz wiedzy z zakresu ochrony przyrody, uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności sportowe, plastyczne i muzyczne.

Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

- Eko-muza,

- Śmieciowy potwór,

- Wesoły slalom z baterią,

- Zgniatanie „petów”,

- Posegreguj odpady,

- Prawda/fałsz,

- Czy znasz swój park krajobrazowy?

W każdej z konkurencji przyznawane były punkty. Suma punktów ze wszystkich konkurencji stanowiła o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobyła drużyna z klasy VI Szkoły Podstawowej w Rychłocicach pod opieką Pani Małgorzaty Molendy.

„Ekoliada” okazała się nie tylko świetną lekcją, ale także znakomitą zabawą.

K.Piasecka

 <strong>Rozdanie nagród</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozpoczęcie Ekoliady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozpoczęcie Ekoliady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Eko-muza</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozpoczęcie Ekoliady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Eko-muza</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Eko-muza</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Eko-muza</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Eko-muza</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Ekoliada</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prezentacja śmieciowych potworów</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Prawda/Fałsz</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Czy znasz swój park krajobrazowy?</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Posegreguj odpady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Posegreguj odpady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Posegreguj odpady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Posegreguj odpady</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wesoły slalom z baterią</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozdanie nagród</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozdanie nagród</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozdanie nagród</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Rozdanie nagród</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Śmieciowy potwór</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje