Skocz do treści

Uroczystość 40-lecia "Nadwarciańskiego Grodu" w Załęczu Wielkim

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁW Załęczańskim Parku Krajobrazowym, w dniu 3 października 2015 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, odbyła się uroczystość 40-lecia „Nadwarciańskiego Grodu”. Uroczystość objęli patronatem honorowym Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień i Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Małgorzata Sinica, również osobiście uczestnicząc w jubileuszowym spotkaniu. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się również przedstawiciele władz Związku Harcerstwa Polskiego, władz lokalnej administracji samorządowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, administracji leśnej, jednostek oświatowych i wychowawczych, naukowcy, artyści, pedagodzy oraz przyjaciele „Nadwarciańskiego Grodu”.

W programie uroczystości znalazły się m.in. okolicznościowe wystąpienia władz i zaproszonych gości, wręczano medale i odznaczenia dla ludzi, którzy przez lata w szczególny sposób przyczynili się do rozkwitu „Nadwarciańskiego Grodu”, a wszystko w tle harcerskich piosenek śpiewanych przez harcerski zespół „Wartaki”. W merytorycznej części uroczystości wygłoszono referaty o historii Ośrodka oraz jego znaczeniu i roli, jaką odgrywa w procesie wychowywania społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Warto wyróżnić referat prof. dr hab. Romualda Olaczka „O potrzebie i sensie edukacji ekologicznej”, który w sposób szczególny wiąże się z obliczem „Nadwarciańskiego Grodu”.

„Nadwarciański Gród” położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jednak jego budowa rozpoczęła się w 1975 roku, trzy lata przed powstaniem Parku. Dziś, z perspektywy czterdziestu lat można przyjąć, że te dwa byty rodziły się prawie w tym samym czasie i od początku swego istnienia skazane były na współistnienie. To jednak, czy to sąsiedztwo zaowocuje również współpracą i współdziałaniem zależało już od ludzi. Po pewnych początkowych obawach, czy tak duży obiekt i o takim profilu funkcjonowania nie zaszkodzi przyrodzie Parku, szybko okazało się to nieaktualne. Poszanowanie przyrody to przecież dla harcerzy jedna z postaw, którą starają się wpajać młodym ludziom. „Nadwarciański Gród” powstawał jako baza dla zuchów, harcerzy i instruktorów, lecz już od pierwszych lat istnienia wprowadzał do swej działalności akcenty przyrodnicze. Obok wypoczynkowych obozów organizowano także obozy przyrodnicze, na których dzieci poznawały okoliczną przyrodę zarówno podczas zajęć teoretycznych, ale co najważniejsze, również w terenie, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą Parku. Przez kolejne lata ten profil funkcjonowania był rozwijany, poszerzano zakres zajęć, bazę dydaktyczną i infrastrukturę i wdrażano programy edukacyjnego nauczania co w efekcie doprowadziło do tego, że w 1997 roku „Nadwarciański Gród” został wpisany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ogólnopolską listę Terenowych Baz Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Doceniany i wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ciągle rozwijając swoją ofertę dziś jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków wychowujących dzieci i młodzież w zakresie edukacji ekologicznej.

Mając wspólną płaszczyznę działań Załęczański Park Krajobrazowy i „Nadwarciański Gród” od samego początku podjęły współpracę, która nieprzerwanie trwa do dziś. Dzięki szerokiej działalności Ośrodka, ZPK staje się coraz bardziej znany, a „Nadwarciański Gród” w procesie edukacji korzysta zarówno z walorów Parku, jak i pomocy pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspierających merytorycznie rozliczne przedsięwzięcia realizowane przez Ośrodek, często jako wspólne zadania. Stało się też regułą, że w „Nadwarciańskim Grodzie” odbywają się parkowe konkursy, konferencje, szkolenia.

Podczas uroczystości obchodów 40-lecia istnienia „Nadwarciańskiego Grodu” miło było słyszeć w wielu wypowiedziach, że współpraca ta została dostrzeżona, doceniona i nagrodzona.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje