Skocz do treści

Warsztaty dla nauczycieli z sieradzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) W dniach 26 kwietnia i 11 maja pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w ramach porozumienia podpisanego z Urzędem Miasta Sieradza przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli z miejscowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia warsztatowe zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, którego głównym założeniem jest ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku i na trasach spacerowych w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu oraz promowanie ochrony przyrody w Nadwarciańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Przedstawione zostały różne formy prowadzenia zajęć w terenie mające na celu w ciekawy sposób zachęcić dzieci i młodzież do obcowania z przyrodą. Zamierzeniem było również, przekonanie nauczycieli do tego, że park miejski jest doskonałą alternatywą dla zajęć prowadzonych w klasie, która sprawi, że lekcje przyrody i biologii staną się atrakcyjniejsze i jeszcze przyjemniejsze. Ponadto lekcja przeprowadzona w terenie umożliwia uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwia poznawanie świata roślin i zwierząt.

E. Fraszczyńska

 <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz) <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Sieradz)
Łódzkie promuje