Skocz do treści

Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

23 października odbył się kolejny wyjazd w ramach projektu "Poznać chronione 2015" w module "Zapraszamy samorządy w teren". Była to także okazja do uroczystego podpisania porozumienia między 8 samorządami gminnymi dotyczącego projektu pn. "Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu", które odbyło się w Urzędzie Gminy Pątnów. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Gminami położonymi w obrębie rzeki Warty i jej "Wielkiego Łuku", tj: Gminą Burzenin, Gminą Konopnica, Gminą Osjaków, Gminą Pątnów, Miastem i Gminą Działoszyn, Gminą Wierzchlas, Gminą Siemkowice oraz Gminą Sieradz. Celem partnerstwa będzie wykorzystanie potencjału uczestniczących w nim samorządów oraz opracowanie wspólnej, spójnej strategii działania, służącej ich ogólnopojętemu rozwojowi i ochronie środowiska poprzez wykorzystanie możliwości finansowania zadań inwestycyjnych, informacyjnych i promocyjnych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu ochrony Środowiska. Ze względu na to, że wszystkie samorządy biorące udział w projekcie leżą na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Sieradz, Burzenin, Konopnica) oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny (Osjaków, Działoszyn, Wierzchlas, Pątnów, Siemkowice), spotkanie było właściwym miejscem do poruszenia problematyki związanej z Sieradzkimi Parkami Krajobrazowymi. W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja pokazująca nie tylko walory przyrodnicze i kulturowe ZPK, ale także negatywne zmiany w krajobrazie i sposoby jego przywrócenia, gdzie udział samorządów jest konieczny. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentował Zastępca Dyrektora Eugeniusz Milczarski.

K. Kierniakiewicz

 <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>
Łódzkie promuje