Skocz do treści

Wszyscy razem tworzymy TWORZYMY ATMOSFERĘ

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>http://www.tworzymyatmosfere.pl/</strong><br /><i>fot. znalezione w sieci</i> Atmosfera – pomimo tego, że jej nie widać – jest dobrem, z którego korzystamy przez cały czas. Z każdym oddechem pobieramy z niej życiodajny tlen. Dlatego warto więc uświadomić sobie, jak ważny dla nas jest stan powietrza. Od tego, czy jest czyste, zależy bowiem nasze zdrowie! To my, paląc w przestarzałych piecach, używając opału złej jakości i śmieci do ogrzewania domu oraz korzystając z samochodów, każdego dnia produkujemy szkodliwe substancje, które są przyczyną raka płuc i innych chorób przewlekłych. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie toksyny powstałe w wyniku spalania odpadów (np. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub pochodzące z samochodowych spalin trafiają do naszych płuc.


Corocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach! Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą nam i osobom w otoczeniu oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób. Jeżeli wydaje nam się, że spalając odpady zamiast węgla dobrej jakości oszczędzamy, to porównajmy te „oszczędności” z konsekwencjami palenia odpadów w domowym piecu.

Ładując odpady do swojego pieca powodujemy uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych, które później trzeba wymienić. Płonący plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar. Nawet nie wiemy kiedy zaskoczy nas konieczność wymiany pieca czy przemurowanie komina, a w przypadku pożaru nawet konieczność remontu całego domu. Czy oszczędność na zakupie opału jest tego warta?

Złudnym jest też w tej sytuacji powiedzenie „wolność Tomku w swoim domku”. Każdy, bowiem, kto widzi i czuje, że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub urzędu, któremu straż podlega. Mogą one ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. Jeżeli Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. Jeśli to Ty – szykuj się na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje.

Zdrowie – kilka milionów złotych

W ekosystem wrzucamy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny, furany oraz metale ciężkie, a także tlenki siarki i azotu. Związki te są odpowiedzialne za wiele poważnych chorób, min. układu oddechowego i krążenia, uszkodzenia wątroby, alergie, a w efekcie za wzrost śmiertelności ludności na terenach o wysokich wskaźnikach emisji tych substancji. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są dioksyny, należące do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji, które potrafią uszkodzić wątrobę, płuca i nerki. Ich działanie nie jest natychmiastowe, mogą przez wiele lat kumulować się w tkance tłuszczowej. Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie tych związków są osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży i osoby o obniżonej odporności. Pamiętajmy, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na nasz dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych poza specjalistycznymi spalarniami trafiają właśnie do naszych płuc. Skala problemu jest ogromna. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu corocznie na raka płuc choruje 23 tyś. ludzi, 80 tyś. ma zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka „przyjemność”? Roczne wydatki na leczenie POChP w kraju sięgają 165 mln złotych, a zawałów serca - 1,3 mld zł. A w mniejszej skali? Wizyta u specjalisty – co najmniej 100 zł. Wizyta w aptece – kolejne 200. I tak co miesiąc.

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi nam i naszym najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić, niż zyskać.

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Od 9 września w głównych stacjach telewizyjnych są emitowane spoty kampanii „TworzyMY atmosferę” mające uświadomić odbiorcom, jaki wpływ na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia mają ich indywidualne wybory. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy dotyczące jakości powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

Założeniem kampanii jest mówienie o ochronie powietrza w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności. Cały projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia.

Na stronie ogólnopolskiej akcji ochrony powietrza, znajduje się wiele faktów, ciekawostek, a także porad na temat tego, co możemy zrobić, żeby chronić atmosferę oraz zdrowie swoje i najbliższych. Bo to my – wszyscy razem – TWORZYMY ATMOSFERĘ!

E. Fraszczyńska

Łódzkie promuje