Skocz do treści

Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i>

22 czerwca odbyła się wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" zorganizowana przez ZPKWŁ OT SPK oraz Zespół Szkół w Widawie. Wzięło w niej udział kilkanaścioro uczniów, którzy chcieli aktywnie i na łonie natury zakończyć bieżący rok szkolny. Pomysł na wycieczkę zrodził się na poprzednim współorganizowanym rajdzie rowerowym i spodobał się obu stronom, zwłaszcza, że uroczysko znajduje się tylko ok. 7 km od granicy Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Trasa wyniosła ok. 38 km i poza główną atrakcją w postaci uroczyska, prowadziła wschodnimi rubieżami PKMWiW oraz urokliwymi dolinami rzek: Widawki, Chrząstawki oraz Niecieczy, a także kompleksami leśnymi Nadleśnictwa Bełchatów. Znaczny odcinek wiódł Łódzkim Szlakiem Konnym oraz fragmentem rowerowego szlaku Osad Braci Czeskich. Ponadto większość trasy przebiegało Chrząstawsko-Widawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Uroczysko „Święte Ługi" stanowi kompleks leśno-torfowiskowy o powierzchni 133,91ha. Większość tego obszaru zajmują zbiorniki wodne, powstałe w miejscu wyeksploatowanego przez miejscową ludność torfu. Teren ten obecnie stanowi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, których walory chronione są w postaci utworzonego tu użytku ekologicznego. Jest to jedna z prawnych form ochrony przyrody, która pozwala na zachowanie tych unikatowych zasobów genowych. Obecnie ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody. Święte Ługi stanowią „dom wielu niezwykłych mieszkańców", i dlatego tak ważna jest ochrona tego miejsca, tym skuteczniejsza im lepiej je poznamy. Obszar Świętych Ługów jest również włączony do europejskiej sieci ochrony Natura 2000.

Źródło: www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl

Święte Ługi Powierzchnia : 151.2 ha Kod obszaru : PLH10_21 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP.
Kompleks torfowisk wysokich w pobliżu miejscowości Lubiec w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia lustra wody zajmuje ok. 35% obszaru. Otoczony głównie borami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasami bagiennymi. Obszar położony w dolinie rzeki Pilsi. Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości niegdyś bardzo rozległych powierzchni torfowisk Kotliny Szczercowskiej. Po uruchomieniu odkrywki Bełchatów - Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na skutek silnego drenażu kopalni, obszary torfowisk w bardzo szybkim tempie zaniknęły. Święte Ługi są więc swoistym reliktem przyrodniczym regionu, doskonałym obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.
Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody, dlatego też Święte Ługi objęto ochroną w postaci tzw. użytku ekologicznego. Dość rozległa powierzchnia otwartego lustra wody oraz bogata roślinność przybrzeżna jest cenną ostoją zwierząt - zwłaszcza płazów i ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu silna populacja m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Źródło: www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl

K. Kierniakiewicz

 <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i> <strong>Wycieczka rowerowa do uroczyska "Święte Ługi" pod Szczercowem</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i>
Łódzkie promuje