Skocz do treści

XI Rajd Sieradzkiego Szwędaczka Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

5 października odbył się XI Rajd Sieradzkiego Szwędaczka "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" organizowany przez Oddział PTTK w Sieradzu oraz Koło PTTK "Sieradzki Szwędaczek" przy KPP w Sieradzu. Jednym ze współorganizatorów był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Tradycyjnie trasy rajdu prowadziły niebieskim, pieszym szlakiem turystycznym walk nad Wartą 1939 roku. Szlak biegnie doliną rzeki Warty (przebieg szlaku: Warta - Burzenin, łącznie 55 km), w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki od miejscowości Piaski do Burzenina. Łączy on miejscowości związane z walkami 10 DP Armii "Łódź" o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r. Na krawędzi doliny wybudowano latem 1939 r. wiele schronów bojowych. Zachowały się one w większości do dziś, jak podobnie liczne poniemieckie bunkry oraz resztki umocnień przeciwczołgowych. Trasa umożliwia również poznanie licznych zabytków oraz ciekawego krajobrazu PKMWiW. W rajdzie wzięło udział ok. 400 osób. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestnicy indywidualni. Wytyczono 2 trasy:

  • piesza: Sieradz - Sieradz Woźniki - Mnichów - MOSiR Sieradz (Ruda)
  • rowerowa: Sieradz - Sieradz Woźniki - Mnichów - Sucha - Grądy - Kamionacz - MOSiR Sieradz (Ruda)

Celami rajdu było między innymi:

  • Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.
  • Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza - doskonalenie umiejętności uprawaiana turystyki pieszej i rowerowej.
  • Propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów oraz zasad bezpieczeństwa.
  • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.

Podczas rajdu odbyły się konkursy:

  • Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 r.
  • Wiedzy o ruchu drogowym.
  • Piosenki żołnierskiej.

Najlepszym drużynom oraz uczestnikom konkursów wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje