Skocz do treści

XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)19 września odbył się XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" organizowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, Koło PTTK "Sieradzki Szwędaczek" przy KPP w Sieradzu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Tradycyjnie trasa rajdu prowadziła fragmentem niebieskiego, pieszego szlaku turystycznego Walk nad Wartą 1939 roku. Szlak biegnie doliną rzeki Warty (przebieg szlaku: Warta - Burzenin, łącznie 55 km), w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki od miejscowości Piaski do Burzenina. Łączy on miejscowości związane z walkami 10 DP Armii "Łódź" o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r. Na krawędzi doliny wybudowano latem 1939 r. wiele schronów bojowych. Zachowały się one w większości do dziś, jak podobnie liczne poniemieckie bunkry oraz resztki umocnień przeciwczołgowych. Trasa umożliwia również poznanie licznych zabytków oraz ciekawego krajobrazu PKMWiW.

W sobotnim rajdzie wzięło udział prawie 300 osób. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestnicy indywidualni. Trasa liczyła 9,5 km a jej przebieg to: Pstrokonie - Strońsko - Beleń - Strońsko.

Rajd rozpoczął się w miejscowości Pstrokonie od starannie odrestaurowanego eklektycznego pałacyku z XIX w. W otaczającym go parku majestatycznie prezentował się okazały platan, rosły modrzewie i buki, a przekraczających bramę wjazdową witały dwa pomnikowe dęby. W PKMWiW podziwialiśmy urozmaiconą rzeźbę terenu, zwłaszcza malownicze odcinki rzeki Warty, oczka wodne, starorzecza oraz charakterystyczną dla tego obszaru roślinność. Widzieliśmy liczne zgryzy bobrowe.
Dotarliśmy do Belenia, które było miejscem ciężkich bojów o utrzymanie linii obronnej na rzece Warcie. O tych wydarzeniach przypomniały nam zachowane u podnóża skarpy polskie schrony bojowe dla załóg obsługujących ciężkie karabiny maszynowe.
Po lekcji historii udaliśmy się do parku wiejskiego w Strońsku z zabytkową aleją lipową oraz monumentalnym jesionem wyniosłym.
Następnie poszliśmy pod kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, będący jedną z nielicznych późnoromańskich świątyń wybudowanych z cegły. Zwieńczeniem naszej wędrówki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu w Strońsku pod zbiorową mogiłą polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.

Celami rajdu było między innymi:

  • Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.
  • Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej.
  • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.

Podczas rajdu odbyły się konkursy:

  • Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 r.
  • Piosenki żołnierskiej.

Zakończenie XIII Rajdu "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach, gdzie na uczestników czekała ciepła grochówka. Ponadto najlepszym drużynom oraz uczestnikom konkursów wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

K. Kierniakiewicz

 <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>XIII Rajd "Sieradzkiego Szwędaczka" "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje