Skocz do treści

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "przyrodnicze fascynacje".

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Przyrodnicze fascynacje”

Organizator konkursu: Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;
 • stwarzanie okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą;
 • inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu.

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z gmin z terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego;
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego zdjęcia;
 3. Fotografie muszą przedstawiać, np. piękno krajobrazu (panoramy), rośliny, zwierzęta, obiekty sakralne, rezydencjonalne, gospodarcze itp. - w zależności od zainteresowań i upodobań fotografa;
 4. Fotografie muszą być wywołane w formacie A4 oraz zapisane na płycie CD;
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:
 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • wiek,
 • adres szkoły i klasę,
 • e-mail oraz telefon szkoły.
 1. Zdjęcia prosimy przesłać w wersji papierowej do dnia 30.10.2015 r. na adres:

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu

ul. Rycerska 2A

98-200 Sieradz

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;
 • Prace niespełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych zdjęć na stronie internetowej: www.spk.parkilodzkie.pl bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium autorskiego;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 43 822 62 20.

 <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje